Закон «Про освіту в Російській Федерації.

03.04.2017

Розділ Законодавство в освіті

Закон «Про освіту в Російській Федерації»

Вгору

(витягу з документа)

Опубліковано: 31 грудня 2012 р.

Структура системи освіти

  • Система освіти включає в себе:
  • 1) федеральні державні освітні стандарти і федеральні державні вимоги, освітні стандарти, навчальні програми різних виду, рівня та (або) спрямованості;
  • 2) організації, що здійснюють освітню діяльність, педагогічних працівників, учнів і батьків (законних представників) неповнолітніх учнів;
  • 3) федеральні державні органи і органи державної влади суб’єктів Російської Федерації, що здійснюють державне управління у сфері освіти, та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти, створені консультативні, дорадчі та інші органи;
  • 4) організації, що здійснюють забезпечення освітньої діяльності, оцінку якості освіти;
  • 5) об’єднання юридичних осіб, роботодавців та їх об’єднань, громадські об’єднання, що здійснюють діяльність у сфері освіти.
 1. Освіта підрозділяється на загальна освіта, професійна освіта, додаткова освіта та професійне навчання, що забезпечують можливість реалізації права на освіту протягом усього життя (безперервна освіта).
 2. Загальна освіта та професійна освіта реалізуються за рівнями освіти.
  • У Російській Федерації встановлюються такі рівні загальної освіти:
  • 1) дошкільна освіта;
  • 2) початкова загальна освіта;
  • 3) основна загальна освіта;
  • 4) середня загальна освіта.
  • У Російській Федерації встановлюються такі рівні професійної освіти:
  • 1) середню професійну освіту;
  • 2) вища освіта — бакалаврат;
  • 3) вища освіта — спеціалітет, магістратура;
  • 4) вища освіта — підготовка кадрів вищої кваліфікації.
 3. Додаткова освіта включає в себе такі підвиди, як додаткова освіта дітей і дорослих і додаткову професійну освіту.

Освітні програми

 1. Освітні програми визначають зміст освіти. Зміст освіти повинна сприяти взаєморозумінню і співпраці між людьми, народами незалежно від расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності, враховувати різноманітність світоглядних підходів, сприяти реалізації права учнів на вільний вибір думок і переконань, забезпечувати розвиток здібностей кожної людини, формування і розвиток його особистості у відповідності з прийнятими в сім’ї та суспільстві духовно-моральними і соціокультурними цінностями. Зміст професійної освіти і професійного навчання повинно забезпечувати здобуття кваліфікації.
 2. В Російській Федерації за рівнями загальної та професійної освіти, професійного навчання реалізуються основні освітні програми, по додатковій освіті — додаткові освітні програми.
  • До основних освітніх програм відносяться:
  • 1) основні загальноосвітні програми — освітні програми дошкільної освіти, освітні програми початкової загальної освіти, освітні програми основного загальної освіти, освітні програми середньої загальної освіти;
   • 2) основні професійні освітні програми:
   • а) освітні програми середнього професійного утворення — програми підготовки кваліфікованих робітників, службовців, програми підготовки фахівців середньої ланки;
   • б) освітні програми вищої освіти — програми бакалаврату, програми спеціалітету, програми магістратури, програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад’юнктурі), програми ординатури, програми асистентури-стажування;
  • 3) основні програми професійного навчання — програми професійної підготовки з професій робочих, посад службовців, програми перепідготовки робітників, службовців, програми підвищення кваліфікації робітників, службовців.
  • До додаткових освітніх програм відносяться:
  • 1) додаткові загальноосвітні програми — додаткові загальнорозвиваючі програми, додаткові предпрофессиональные програми;
  • 2) додаткові професійні програми — програми підвищення кваліфікації, програми професійної перепідготовки.
 3. Освітні програми самостійно розробляються і затверджуються організацією, що здійснює освітню діяльність, якщо цим законом не встановлено інше.
 4. Освітні програми дошкільної освіти розробляються і затверджуються організацією, що здійснює освітню діяльність, у відповідності з федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти та з урахуванням відповідних зразкових освітніх програм дошкільної освіти.
 5. Організації, що здійснюють освітню діяльність у мають державну акредитацію освітніх програм (за винятком освітніх програм вищої освіти, що реалізуються на основі освітніх стандартів, затверджених освітніми організаціями вищої освіти самостійно), розробляють освітні програми у відповідності з федеральними державними освітніми стандартами та з урахуванням відповідних зразкових основних освітніх програм.
 6. Освітні організації вищої освіти, що мають відповідно до справжнім Федеральним законом право самостійно розробляти і затверджувати освітні стандарти, розробляють відповідні освітні програми вищої освіти на основі освітніх стандартів.
 7. Зразкові основні освітні програми розробляються з урахуванням їх рівня і спрямованості на основі федеральних державних освітніх стандартів, якщо інше не встановлено справжнім Федеральним законом.
 8. Зразкові основні освітні програми включаються за результатами експертизи в реєстр примірних основних освітніх програм, що є державною інформаційною системою. Інформація, що міститься в реєстрі примірних основних освітніх програм, є загальнодоступною.

Реалізація освітніх програм із застосуванням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій

Форми отримання освіти та форми навчання

Московський державний університет імені М.Ст. Ломоносова, Санкт-Петербурзький державний університет. Категорії освітніх організацій вищої освіти

Документи про освіту та (чи) про кваліфікації. Документи про навчання

Організація прийому на навчання за основними загальноосвітніми програмами

Цільовий прийом. Договір про цільове прийомі і договір про цільовому навчанні

Особливі права при прийомі на навчання за програмами програмами бакалаврату та спеціалітету

Організація отримання освіти навчаються з обмеженими можливостями здоров’я

Короткий опис статті: освіта

Джерело: Закон «Про освіту в Російській Федерації»

Також ви можете прочитати