Водні ресурси Землі, Travel Hunters

03.04.2017

Водні ресурси Землі

1. Загальна характеристика водних ресурсів. Водна оболонка земної кулі—океани, моря, річки, озера— називається гідросферою. Вона покриває 70,8% земної поверхні. Обсяг гідросфери досягає 1370,3 млн. км3, що становить 1/800 загального обсягу планети 96,5% гідросфери зосереджено в океанах і морях, 1,74% —в полярних і гірських льодовиках і лише 0,45% —в прісних водах—річках, болотах і озерах .

Водне середовище включає поверхневі і підземні води. Поверхневі води в основному зосереджені в океані, вмістом 1 млрд. 338 млн. км3 — близько 98% усієї води на Землі. Поверхня океану (акваторія) становить 361 млн. км2. Вона приблизно в 2,4 рази більше площі суші території, що займає 149 млн. км2. Вода в океані солона, причому більша її частина (більше 1 млрд. км3) зберігає постійну солоність близько 3,5% і температуру, приблизно рівну 3,7°С. Помітні відмінності у солоності і температурі спостерігаються майже виключно в поверхневому шарі води, а також в окраїнних і особливо в середземних морях. Вміст розчиненого кисню у воді суттєво зменшується на глибині 50-60 метрів.

Підземні води бувають солоними, солонуватими (меншої солоності) і прісними; існуючі геотермальні води мають підвищену температуру (більше 30°С). Для виробничої діяльності людства та його господарсько-побутових потреб потрібна прісна вода, кількість якої складає всього лише 2,7% загального обсягу води на Землі, причому дуже мала її частка (усього 0,36%) є у легкодоступних для видобутку місцях. Більша частина прісної води міститься в снігах і прісноводних айсбергах, що знаходяться в районах в основному Південного полярного кола. Річний світовий річковий стік прісної води складає 37,3 тис. км3. томі того, може використовуватися частина підземних вод, що дорівнює 13 тис. км3. На жаль, велика частина річкового стоку в Росії, складова близько 5000 км3, припадає на малородючі і малозаселені північні території. При відсутності прісної води використовують солону поверхневу або підземну воду, роблячи її опріснення або гиперфильтрацию: пропускають під великим перепадом тисків через полімерні мембрани з мікроскопічними отворами, що затримують молекули солі. Обидва ці процеси досить енергоємні, тому представляє інтерес пропозицію, що складається у використанні в якості джерела прісної води прісноводних айсбергів (або їх частини), які з цією метою буксирують по воді до берегів, які не мають прісної води, де організовують їх танення. За попередніми розрахунками розробників цієї пропозиції, отримання прісної води буде приблизно вдвічі менш енергоємні у порівнянні з опрісненням і гиперфильтрацией. Важливою обставиною, властивим водному середовищі, є те, що через неї в основному передаються інфекційні захворювання (приблизно 80% усіх захворювань). Втім, деякі з них, наприклад, коклюш, вітрянка, туберкульоз, передаються через повітряне середовище. З метою боротьби з поширенням захворювань через водне середовище Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила поточне десятиліття десятиліттям питної води.

2. Водний баланс землі.

Щоб уявити, скільки води бере участь у кругообігу, охарактеризуємо різні частини гідросфери. Понад 94% її становить Світовий океан. Інша частина (4%) – підземні води. При цьому слід врахувати, що велика їх частина відноситься до глибинних розсолом, а прісні води становлять 1/15 частку. Значним є також обсяг льоду полярних льодовиків: з перерахунком на воду він досягає 24 млн. км. або 1,6% об’єму гідросфери. Озерної води в 100 разів менше – 230 тис. км. а в руслах річок міститься всього лише 1200 м. Води, або 0,0001% всієї гідросфери. Однак, незважаючи на малий обсяг води, річки грають дуже велику роль: вони, як і підземні води, які задовольняють значну частину потреб населення, промисловості і зрошуваного землеробства. Води на Землі досить багато. Гідросфера становить близько 1/4180 частини маси нашої планети. Однак на частку прісних вод, виключаючи воду, скована в полярних льодовиках, припадає трохи більше 2 млн. км. або лише 0,15% всього об’єму гідросфери.

Короткий опис статті: водні ресурси

Джерело: Водні ресурси Землі — Travel Hunters

Також ви можете прочитати