Використання ресурсів єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів на уроках

03.04.2017

Використання ресурсів єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів на уроках інформатики

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЄДИНОЇ КОЛЕКЦІЇ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Головіна Т. В.

МОУ Красненская ЗОШ ім. М. В. Світличної

Інформаційна революція означає перехід суспільства на використання принципово нових засобів інформатики та на якісно новий рівень розвитку процесів інформаційного взаємодії. За час свого існування товариство зазнало шість інформаційних революцій: поява мови і членороздільної людської мови, винахід писемності, винахід книгодрукування — однією з перших інформаційних техноологий, винахід засобів інформаційної комунікації (радіо, телефон, телебачення), поширення засобів обчислювальної та інформаційної техніки; формування глобальних інформаційних мереж, формування інформаційного суспільства.

В кінці ХХ століття людство вступило в стадію розвитку, що отримала назву постіндустріальне або інформаційне суспільство, а теза відомого дослідника масових комунікацій Герберта Маршалла Маклюена отримав нове підтвердження. Інформаційне суспільство характеризується тим, що в ньому головним продуктом виробництва є знання. [1]

Сучасні програмні засоби і методи роботи з різноманітною інформацією, розміщеною в Інтернеті, дають можливість вирішувати педагогічні завдання по-новому.

Величезний освітній потенціал, який несуть в собі ресурси і послуги Інтернет, необхідно використовувати грамотно і з користю для навчання і виховання молоді, точніше сказати, повного розвитку особистості. [2]

У мережі Інтернет вже сьогодні розміщений значний обсяг інформації, яка в тій чи іншій мірі носить освітній характер і може використовуватися на уроках і в позаурочний час в різних видах діяльності вчителя і учнів. Вирішальна роль залишається за педагогом, його кваліфікація, зацікавленість у навчальному предметі, вміння використовувати нетрадиційні педагогічні технології створюють основу для педагогічно доцільного і методично виваженого включення матеріалів мережі Інтернет у шкільне навчання.

На уроках інформатики використовую ресурси Єдиної Колекції цифрових освітніх ресурсів, що створюється в ході проекту «Інформатизація системи освіти». реалізується Національним фондом підготовки кадрів за дорученням Міністерства освіти і науки Російської Федерації і розташована в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет.

В Єдиній Колекції розміщені навчально-методичні матеріали, які орієнтують вчителя на впровадження сучасних методів навчання, заснованих на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. До її складу увійшли набори цифрових ресурсів до великої кількості підручників, що використовуються в школах Росії, різноманітні тематичні та предметні колекції, а також інші навчальні, культурно-просвітницькі та пізнавальні матеріали. Представлені в Колекції та інноваційні навчально-методичні розробки, мотивуючі до використання освітніх технологій, принципово змінюють освітню середу, роблять її адекватної вимогам інформаційного суспільства.

Колекція включає в себе різноманітні цифрові освітні ресурси, методичні матеріали, тематичні колекції, інструменти (програмні засоби) для підтримки навчальної діяльності та організації навчального процесу.

Наприклад, розглянемо систему уроків розділу «Кодування і обробка числової інформації», який вивчається у 8 класі, з використанням Єдиної Колекції цифрових освітніх ресурсів на уроках інформатики. Система навчальних занять представлена у вигляді теоретичного, практичного матеріалу та узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

Отже, при вивченні нової теми даної колекції використовую демонстраційний матеріал до лекцій у вигляді презентацій і відеороликів, таких як «Історія розвитку систем числення», «Перетворення десяткового числа в іншу систему числення», «Непозиционные системи числення». Для закріплення вивченого матеріалу проводжу практичні роботи з різної тематики, кросворди, тести по даному розділу, що дозволяє учням працювати з використанням інтерактивної дошки. Для самостійної роботи пропоную учням інтерактивні засоби за наступними темами наприклад: «Арифметичні операції в позиційних системах числення», «Переклад недесятичных числа в десяткову систему числення», «Додавання і віднімання багаторозрядних двійкових чисел». Для підготовки до уроку ця колекція включає в себе домашні завдання, системи тестів і завдань, з якими учні можуть працювати як в школі після уроків, так і вдома через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет. Для узагальнення знань умінь і навичок учнів, використовую тренувальні тести, в кінці навчання теми проводжу підсумкове тестування, запропоноване в колекції.

Ресурси Єдиної колекції вже зараз представляють інтерес для широкого кола користувачів і використовуються всіма учасниками освітнього процесу: вчителями при підготовці і веденні занять, учнями на уроках і для самостійних занять, методистами, розробниками навчально-методичних матеріалів, батьками.

Таким чином, застосування цифрових освітніх ресурсів може означати роботу в різних режимах, як у режимі реального часу, при якому йде постійний обмін інформацією з мережею, так і автономному режимі, при якому отримана з мережі інформація використовується в педагогічному процесі. Новизна ситуації полягає в тому, що при цьому будуть використовуватися одні й ті ж програмні засоби. [3]

Список літератури

Інформаційні технології в навчальному процесі: нормативне забезпечення, рекомендації з досвіду роботи/упоряд. О. Н. Черненко.-Волгоград: Учитель, 2007.-135с.

INTERMET: Лабораторія майстра: Практичне керівництво з ефективним прийомам роботи в Інтернеті /Упоряд. Симонович С. В. Євсєєв Р. А. Мураховський в. І. – М. АСТ – ПРЕС КНИГА: Инфорком – Прес, 2002.-720с.

Прозорова Ю. А. Організація навчального середовища інформаційної взаємодії на базі Інтернету » // Інформатика та освіта.,-2003. — №3. с. 62

Короткий опис статті: єдина колекція цифрових освітніх ресурсів презентації

Джерело: Використання ресурсів єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів на уроках інформатики

Також ви можете прочитати