Використання ресурсів Інтернет у викладанні географії. ПЕДФОРУМ

19.08.2015

Використання ресурсів Інтернет у викладанні географії.

16 лютого 2012 —

Швидкий розвиток і ускладнення комп’ютерної техніки і технології, впровадження їх у всі сфери людської діяльності роблять проблему комп’ютеризації сучасної освіти однією з найбільш актуальних. Комп’ютерна грамотність стає сьогодні не тільки характерною рисою спеціаліста — професіонала, але і є важливим показником загальної культури людини. Сучасний педагог повинен бути ознайомлений зі способами організації і обробки інформації в сучасній формі. Саме тому, одним із напрямків вдосконалення роботи сучасного вчителя географії пов’язано з активним застосуванням комп’ютера на уроках географії. Завдяки комп’ютеру педагог отримує можливість більш досконалого управління процесом навчання, в якому зменшується ступінь інструктивного введення у навчальні ситуації і необхідність пасивних ілюстрацій. Виконання функції управління навчальною діяльністю — істотна ознака застосування комп’ютера як навчального засобу.

Інтернет не може ні повністю, ні частково замінити підручника і вчителя. Хибною є думка, що використання комп’ютера економить сили викладача, дозволяє йому витрачати менше енергії в процесі навчання. В ідеалі сеанси роботи з комп’ютером у учнів і вчителя повинні проводитися не ЗАМІСТЬ, а РАЗОМ з вивченням підручника і усним викладом матеріалу. При цьому зовсім не соромно, а, навпаки ,обов’язково використовувати такі дідівські прийоми, як креслення на дошці, пояснення на настінній карті, а головне — самостійне домашнє читання підручника. Тільки сума всіх методів і підходів здатна дати результат — сформувати в головах у дітей РЕАЛЬНУ картину навколишнього світу. А чи буде ця картина адекватна дійсності, якщо екскурсії в ліс, на річку, на підприємство заміняться набором яскравих слайдів?

Д-р Sheila Offman Gersh ( City College New York ) дає характеристику Мережі і перераховує мотиви використання її школярами. Звичайно, це отримання інформації по багатьом темам, постійне оновлення даних, що надаються, можливість віртуальних подорожей по музеях, містах, закордонним країнам. Крім того, дуже приваблює школярів перспектива участі в глобальних дитячих мережевих проектах та інтерактивний режим спілкування зі своїми однолітками.

Все сказане — чудово. Але як можна використовувати Інтернет в освітніх цілях: при організації уроків, для підвищення мотивації школярів до навчання, для професійного розвитку педагогів?

В першу чергу визначимо вигоду використання ресурсів Інтернет в школах:

 1. Доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення уроків).
 2. Доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей).
 3. Регулярний характер сприяння навчанню.
 4. Вдосконалення спілкування та інтелектуального обміну.
 5. Забезпечення існуючим світовим досвідом і навичками.
 6. Інт ернет — як веселе, захоплююче навчання (ігровий елемент).

Що визначає необхідність освітніх Інтернет-ресурсів?

 1. Доступ до інформації, не відображеної в традиційних джерелах. Співпраця з людьми всього світу. Обмін професійною інформацією з колегами або фахівцями експертами в інших країнах.

Розглянемо позитивні характеристики використання Мережі в навчальному процесі.

Значущість (цінність) Інтернет-уроків для школярів.

  Навчання і робота в класі в командах. Співпраця допомагає у вирішенні проблем. Роб ота в шкільних групах поза класу. Формування розумових навичок вищого рівня (передбачуваний аналіз інформації і створення власного інтелектуального продукту).
 1. Зростання інформаційної грамотності учнів.
 2. Розвиток навичок вибору потрібної інформації для підтвердження своєї точки зору.
 3. Розвиток комунікативних навичок учнів, навичок вести дискусію і діалог.

Значущість (цінність) Інтернет-ресурсів для вчителів:

 1. Знайомство з фаховою інформацією.
 2. Використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів.
 3. Обмін інформацією з колегами та фахівцями — експертами з інших країн.
 4. Про ъединение професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Все вищесказане має переконати у правильності, своєчасності і необхідності використання ресурсів Інтернет у педагогічній діяльності для досягнення більш яскравих, значних результатів у навчанні школярів.

Розглянемо можливі кроки по використанню інформаційного поля — Мережі — на російському полі.

Ресурси Мережі для вдосконалення роботи педагогів.

Основа для створення уроку з залученням Інтернет-ресурсів:

  Використання поточних уроків педагогів. Традиційні плани своїх уроків учителі застосовують багато років. Треба скористатися можливістю оновлення їх змісту матеріалами з Інтернет. П ерсональные і колективні урочні плани. Інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї тільки виграють у наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення кінцевої ідеї, поповнюючи свій зміст освітніми ресурсами Інтернет. Вивчення досвіду і адаптація наявних у Мережі планів Інтернет — уроків інших вчителів для власного використання.

Безумовно, досягнення максимально ефективного поєднання наявного інформаційного педагогічного ядра та освітніх Інтернет-ресурсів вимагає великої підготовчої роботи. В першу чергу, це пошук та оцінка якості наданої інформації в Мережі. Крім того, дуже важливий так званий людський фактор, а просто — бажання педагога удосконалити свою професійну діяльність.

Оцінивши те, що ми маємо, рухаємося далі.

Приступаючи до планування уроків з залученням Інтернет-ресурсів, педагогу необхідно:

 1. Досліджувати сайти з тематики, що цікавить. Передбачити можливість співпраці, спільної діяльності з іншими класами та вчителями-предметниками. Доцільно орієнтуватися на публікацію власних матеріалів в Інтернеті. Організувати структуру навчальної діяльності таким чином, щоб школярам потрібно використання Інтернет.

Педагогу необхідно підготувати школярів до нової діяльності з використанням Інтернет-ресурсів. Для цього слід:

 1. Представити учням вагомі доводи використання Інтернет для навчання.
 2. Продемонструвати школярам технологію поетапного ознайомлення та застосування Інтернет-ресурсів (пошук, збір, аналіз інформації).

Які можуть бути загальні рекомендації педагогам, вирішили використати Інтернет-ресурси?

 1. Визначити чіткий перелік робіт, які будуть робити учні.
 2. Використовувати традиційні ресурси у ваших уроках так само, як Інтернет — матеріали.
 3. Використовувати друковані матеріали та пошукові інструменти online .

Крім занять у класі, учні можуть вести пошук додаткової інформації з предметів самостійно. Також школярі можуть обмінюватися отриманими знаннями, об’єднуватися з іншими класами, осмислювати отриману інформацію і опублікувати свої авторські матеріали в Інтернеті. При цьому регулярне взаємодію з педагогом забезпечить успішність даної роботи.

Навчання за допомогою Інтернету неминуче призводить не тільки дітей, а й педагогів до виходу за рамки уроку і предмету

Таким чином, осмислене використання освітніх Інтернет-ресурсів для вчителя — це можливість:

 • представити широкій аудиторії Ваші власні цікаві ідеї та розробки;
 • познайомитися з безліччю цікавих матеріалів колег;
 • включитися в спільну роботу з дослідження якоїсь проблеми і обговорення результатів;
 • знайти друзів та однодумців серед колег в різних містах і країнах;
 • а може бути і з’їздити в інші міста і країни для розробки спільних ідей і підведення підсумків;
 • поліпшити або вивчити іноземну мову;
 • у процесі командної роботи прийти до більшого взаєморозуміння з колегами не тільки своєї школи, але і з інших міст та країн!

Учитель стає посередниками між цілим світом і учнями!

При цьому:

  до омпьютер та інформаційні технології — лише засіб виконання поставленої освітньої завдання, основа роботи — Ваша творча індивідуальність та вміння співпрацювати.

Інтернет на уроках географії потрібен як найбільш сучасна і доступне засіб додання географічного матеріалу наочності і просторової конкретики. Він потрібен в тій же мірі, як глобус, карта і інші засоби моделювання і пізнання географічних процесів. Спробуйте розповісти молодшим учням про кулястість Землі, не маючи глобуса. Вони вас навряд чи зрозуміють. Інтернет став одним з найважливіших атрибутів сучасності. Глобальна інформаційна мережа таїть в собі безліч можливостей, які можуть бути використані вчителем у навчальному процесі. Для цього педагогові потрібно навчитися самому орієнтуватися в бездонних глибинах мережі, тобто знаходити потрібну, відкидати зайве. Крім цього, комп’ютер, підключений до Інтернету або інформація, попередньо взята в мережі і необхідним чином підготовлена і адаптована до навчального матеріалу, може бути використана при моделюванні інноваційних уроків. Застосовувати Інтернет можна в рамках будь-якого курсу шкільної географії з 6-го класу (загальне землезнавство) до 10-го (економічна та соціальна географія світу) і майже на кожному уроці. Різнобічні і методичні підходи: сайти можна переглядати при вивченні нового матеріалу, на основі звернення до них закріплювати раніше пояснені теми і, нарешті, перевіряти засвоєні знання у вигляді самостійної роботи з комп’ютером під наглядом вчителя. Головною метою роботи є формування списку найбільш корисних ресурсів Мережі, які регулярно можна використовувати при підготовці та проведенні уроків географії.

Інтернет стирає кордони між країнами і народами, робить їх відкритими один одному. Інформація про економіці, господарстві, народонаселення, проблеми взаємодії природи і людини постійно присутні в Інтернет. Використання Інтернету можливо з 6 по 11 класи з метою збільшення наочності і мотивації учнів при засвоєнні таких складних для сприйняття тим, як оболонки Землі. Неймовірна кількість сайтів присвячені атмосфері та явищ у ній, безліч цікавих сайтів можна знайти і за літосфері і гідросфері. Мій невеликий досвід використання Інтернет — ресурсів у викладанні курсів шкільної географії показує, що саме застосування комп’ютерів у навчанні автоматично не вирішує проблем розвитку особистості школяра. Наприклад, привабливість комп’ютера ще не забезпечує стійкого інтересу до нього і до діяльності, пов’язаної з його використанням. Необхідно постійно шукати можливості підтримання інтересу в самому змісті навчального матеріалу, вдосконалення методики викладання.

Співробітниками методичної лабораторії географії Московського інституту відкритої освіти був розроблений приблизний перелік змісту ІКТ-компетентності вчителя географії. Один з пунктів звучить так: «Здійснювати пошук джерел географічної інформації на дисках і в Інтернеті».

Пропоную для початку вивчити загальний перелік сайтів, використовуваних мною в роботі (для переходу на сайт скопіюйте посилання в адресний рядок браузера):

Інтернет — ресурси: Географія — http :// sch 29. spb. edu. ua / office / links / geograf. htm

Єдина колекція ЦОР — http :// sch 29. spb. edu. ua / office / links / geograf. htm

Єдине вікно доступу до освітніх ресурсів — http :// window. edu. ru

Російське географічне суспільство — http :// www. rgo. ru

photography.nationalgeographic.com/photography

Світ карт — http :// www. mirkart. ru

Сайт ООН — http :// www. un. org / ru

Електронний підручник Ст. Н. Холиной «суспільна географія сучасного світу»- http :// cor. edu .27. ua / dlrstore /00000 c 51-1000-4 ddd -517 d -3600483 aebf 5/00. htm

Віртуальний кабінет географії — http :// geograph. ucoz. kz

МИОО Методична лабораторія географії-

h ttp :// geo. metodist. ua / index. php. option = com _ frontpage & Itemid =1

Всеросійський перепис населення — http :// www. perepis -2010. ru

Онлайн Енциклопедія Кругосвєт — www. krugosvet. ru

Завуч — Інфо (методична скарбничка)- www. zavuch. info

Мережа творчих вчителів. Спільнота вчителів географії — http :// www. it — n. ua / communities. aspx. cat _ no =3436& tmpl = com

Педагогічне співтовариство Е. Пашкової — http :// pedsovet. su

Світ презентацій — http :// mirppt. ucoz. ua / index / prezentacii _ po _ geografii /0-6

Колекція презентацій — http :// pptgeo .3 dn. ua / index /0-4

Архів навчальних програм та презентацій — http :// www. rusedu. ua / subcat _34. html

Методичні розробки з географії — http :// svetly 5 school. narod. ua / metod 10. html

www.univertv.ru/video/geografiya/personalii/fernan_magellan

Світ розуму — http :// www. miruma. ua / rubric / encyclopedia / geography

Офіційний інформаційний портал ЄДІ — http :// www. ege. edu. ru

Фізична географія — предмет, покликаний сформувати образне уявлення у дітей про нашу планету, тому використання ресурсів Інтернет необхідно. Економічна географія — постійно змінюється (змінюються статистичні дані, кількість держав, їх якісні характеристики тощо), найшвидше реагує на ці зміни саме Інтернет.

Однак, великою складністю є те, що не завжди є можливість виходу в Інтернет на уроці (комп’ютер є, а Интерента немає), відсутні мобільні кабінети в необхідному для шкіл кількості, а це знову виступ вчителя як «урокодавця».

Список використаної літератури.

  Заєць Д. В. Інтерент — ресурсів на уроках географії. М.:Педагогічний університет «Перше вересня», 2008р. Іванова О. В. Використання Інтернет-ресурсів в освітніх цілях (на основі аналізу зарубіжного досвіду) http :// www. gpntb. ua / win / inter — events / crimea 2001/ tom / sem 1/ Doc 31. HTML МИОО. Методична лабораторія географа. Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя географії: зміст і складові http :// geo. metodist. ua / index. php. option = com _ content & task = view & id =210& Itemid =108

Короткий опис статті: інтернет ресурси Використання ресурсів Інтернет у викладанні географії. інтернет, ресурсів, географії, &nbsp, уроків, інформації, вчителі, роботи, &nbsp, використання, освітніх, діяльності, використовувати, можна, можливість, школярів, і&nbsp, географія, інших, вчителів, педагогів, навичок, index, процесі, ресурси, уроках, можуть, пошук, сайтів, розробки, учнів, чином, &ndash, презентацій, інформацією, колегами, матеріали, які, перелік, розвиток, доступ, комп’ютер, найбільш, дітей, rn&nbsp, постійно, методична, комп’ютера, підручника, в&nbsp, інтернеті, матеріалу, сучасного, досвіду, сайти, педагогу, іншими, зміст, учні, використанням, школярам, авторські, матеріалів, уявити, учням орієнтуватися, класами, інформація, sch29, office, інтересу, кількість, метою, links, спільнота, option, itemid, metodist, лабораторія, geograf, основі, уроці, знайти, різних, проблеми, колег, цікавих, засіб, матеріалу, змісту, економічна, шкільної, землі, наочності, інтернету, формування, сформувати, спілкування, на&nbsp, комп’ютером, кошти, гпинтернет, цілі, мотивації, ресурсів, створення, першу, розвитку, навчання, застосування, необхідність, людину, стає, освіти, технології, педагог, організації, управління, навчання, більше, вдосконалення, саме дослідження, інтелектуального, online, курсів, планів, вести, аналіз, власного, країн, результатів, залученням, традиційні, уроку, інформаційного, навчанні, класу, проблем, професійної, фахівцями, обмін, співробітництво, навчання, експертами, країнах, робота, класі, цінність, навчальному, характеристики, плани, інтернет ресурсів, ресурсів інтернет, освітні інтернет, уроках географії, вчителі географії, використання інтернет, залученням інтернет, аналіз інформації, іншими класами, шкільної географії, links geograf, методична лабораторія, office links, географії rn&nbsp, інтернет уроків, використання інтернет, фахівцями, експертами, освітніх цілях, використовувати інтернет, можна використовувати, &nbsp &nbsp, насамперед, використання ресурсів, навчальному процесі, вдосконалення роботи, професійною інформацією, цінність інтернет, освітніх інтернет-ресурсів, залученням інтернет ресурсів, використання ресурсів інтернет

Джерело: Використання ресурсів Інтернет у викладанні географії. — ПЕДФОРУМ

Також ви можете прочитати