Трудові ресурси світової економіки в умовах глобализаци1 2, Скачать Реферат

03.04.2017

Трудові ресурси світової економіки в умовах глобализаци1 2

Трудові ресурси світової економіки в умовах глобалізації

План

Вступ

Глава 1 Теоретичні основи трудових ресурсів у світовій економіці

Вступ

Трудові ресурси є найважливішим елементом трудового потенціалу — можливої кількості і якості праці, якою володіє суспільство при даному рівні розвитку науки і техніки. Трудовий потенціал, будучи складовою частьюпроизводственного потенціалу, може бути виміряний розташовуваної чисельністю трудових ресурсів, а також максимально можливою в даних умовах інтенсивністю, якістю і продуктивністю праці.Актуальність дослідження трудових ресурсів світової економіки в умовах глобалізації визначається як значущість підсистеми ринку праці для сучасної ринкової економіки, при якій необхідно осмислити ті зміни, которыепроизошли за останні двадцять років у світовій економіці, а також впливом процесів, що відбуваються на трудові відносини. У зв’язку з глобалізацією світової економіки постає питання про глобалізацію трудових ресурсів на світовому ринку праці. Глибокі зміни в процесах трудової діяльності, організації праці, структури зайнятості, трудових відносинах ставлять перед економічною наукою проблему эволюциимирового ринку праці. У цих умовах на перший план виходять проблеми віку працездатного населення, рівня освіти трудових ресурсів і проблеми регулювання міжнародних трудових відносин.

Мета дослідження курсової роботи полягає у розгляді теоретичного аналізу трудових ресурсів світової економіки в умовах глобалізації.

відповідно До цієї мети були поставлені наступні завдання дослідження:

— встановити зв’язок між поняттями «трудових ресурсів»;

— розглянути методологічні аспекти глобалізації світових трудових ресурсів;

— визначити особливості функціонування світового ринку праці в умовах глобалізації;

— розробити напрямок оптимізації трудових ресурсів світової економіки.

Об’єктом дослідження є процес перетворення трудових ресурсів світової економіки в умовах глобалізації.

Предмет дослідження виступають трудові ресурси на світовому ринку праці, в умовах глобалізації світової економіки.

Методологічну основу становить системний підхід до вивчення нових соціально-економічних трудових ресурсів в умовах глобалізації. У процесі роботи застосовувалися принципи логічного і системного аналізу і синтезу, методысравнительного аналізу, індукції і дедукції. Використовувалися економіко-статистичні методи, факторний аналіз економічних і соціальних відносин, графічний метод.

Теоретична базою дослідження стала наукова монографічна та навчальна література таких авторів: Шлендер П. Е. Кокін Ю. П, Богатиренко З. С. Кулагін Р. Д. Макарян, А. С.; публікації у спеціалізованої періодичної преси, материалыофициальных сайтів Internet.

Інформаційною базою дослідження послужили першоджерела довідково-статистичні матеріали, економічні огляди, підготовлені вітчизняними, іноземними та міжнародними організаціями, інформаційні та аналітичні матеріали дослідних установ і інформаційних агентств.

Курсова робота складається з 3 розділів, 7

Глава 1. Теоретичні основи трудових ресурсів світової

економіки

Сутність, види та принципи трудових ресурсів в умовах глобалізації

В умовах процесів глобалізації світової економіки одним з ключових питань є розгляд проблеми трудових ресурсів. Праця є специфічним фактором виробництва, так як об’єктивна оцінка вартості робочої сили практическиневозможна у силу безлічі складових, що формують вартість і впливають на її коливання. Склад і кількість населення багато в чому визначають стан і розвиток суспільства. Економіка праці особливу увагу приділяє тієї частини населення, яка є носієм трудових відносин.

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка досягла.

Короткий опис статті: ресурси економіки

Джерело: Трудові ресурси світової економіки в умовах глобализаци1 2 — Скачати Реферат — Твір — Bearchief46396

Також ви можете прочитати