Розробка уроку з біології Будова і життєдіяльність бактерій? 5 клас ФГОС .

03.04.2017

Розробка уроку з біології Будова і життєдіяльність бактерій? 5 клас ФГОС

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З РОЗДАТКОВИМ МОДУЛЕМ І ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КАРТОЮ Будова і життєдіяльність бактерій

Тема і номер уроку в темі

Будова і життєдіяльність бактерій.

Урок №1, глава 2.

Підручник

відповідає ФГОС

«Біологія. Бактерії. Гриби. Рослини.», 5 клас, Пасічник. — М. Дрохва. 2012

Мета уроку: (для вчителя): сформувати уявлення про бактерії як про особливе царстві, їх будову, життєдіяльність, різноманітність та ролі в природі та житті людини.

Планований результат (для учнів): познайомитися з різними групами бактерій, виявити їх роль у природі та житті людини, навчитися працювати з текстом підручника, формувати пізнавальний інтерес і мотивацію вивчення ролі бактерій.

Завдання: Виховує: формувати поняття про необхідність дотримання санітарних норм учнів.

Розвиваюча: розвиток довільної уваги і пам’яті, пізнавальних інтересів та ініціативи учнів, навчити знаходити схожість і відмінності різних груп бактерій. Навчальна: вивчити значення бактерій у природі та житті людини; ознайомити зі способами застосування бактерій у сільському господарстві і промисловості, сформувати знання про бактеріях збудники хвороб.

Предметні результати:

сформувати вміння розповідати про будову бактерій;

сформувати вміння пояснювати, як будова бактерій пов’язане з їхнім способом життя;

сформувати уміння розуміти сенс біологічних термінів: бактерія, спору, цитоплазма, мембрана, клітинна стінка.

Метапредметные і особистісні результати:

Регулятивні УУД

Сформувати вміння самостійно виявляти і формувати навчальну проблему, визначати мету навчальної діяльності (формулювання питання уроку).

Сформувати вміння у діалозі з вчителем удосконалювати самостійно вироблені критерії оцінки.

Сформувати вміння висувати версії вирішення проблеми, усвідомлювати кінцевий результат, вибирати із запропонованих і самостійно шукати засоби досягнення мети.

Пізнавальні УУД

Сформувативміння орієнтуватися в підручнику, знаходити і використовувати потрібну інформацію

Сформувати уміння аналізувати, порівнювати, класифікувати і узагальнювати факти та явища; виявляти причини і наслідки простих явищ (підвідний діалог з учителем, виконання продуктивних завдань)

Сформувати вміння будувати логічне міркування, що включає встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Комунікативні УУД.

Сформувати уміння слухати і розуміти мову інших людей

Сформувати уміння самостійно організовувати навчальний взаємодія в групі (визначати спільні цілі, розподіляти ролі, домовлятися один з одним і т. д.).

провідної дидактичної мети: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення нових знань

За способом організації діяльності: індивідуально-груповий;

По провідному методу навчання: проблемно-пошуковий.

Форми роботи учнів: індивідуальна, фронтальна, робота в парах.

Необхідне технічне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, таблиці, друковані матеріали ( модулі ), 1ПК для учнів, ЕОР ( ЦОР, презентація) ЦОР: малюнок «Різноманітність форм бактерій», малюнок «Будова бактерії», малюнок «Типи живлення бактерій», анімація «Розмноження бактерій», анімація «Пристосованість бактерій до несприятливих умов», інтерактив «Форми бактеріальних клітин».

Форма уроку. модульний урок з використанням комп’ютерної презентації і ЗОР.

Педагогічна технологія: модульна ( робота з модулем ), елементи комп’ютерної технології.

Технологічна карта уроку.

Будова і життєдіяльність бактерій.

Назва уроку

Короткий опис статті: http files school collection edu ru відповіді

Джерело: Розробка уроку з біології Будова і життєдіяльність бактерій? 5 клас ФГОС |

Також ви можете прочитати