RELP. Освіта в Мережі :

03.04.2017

юридичного факультету Спбду

Освіта в Мережі :

Суспільна користь і виняткові права /

В. Б. Наумов.

Наумов, В. Б.

2003 Анотація: Матеріал представлений на V конференції ¨Право та Інтернет. Теорія і практика¨ (http://ifap.ru/pi/) 25-26 листопада 2003 року, Москва. Повний текст документу:

Освіта в Мережі. Суспільна користь і виняткові права

© 2003, Віктор Наумов

Матеріал представлений на V конференції «Право та Інтернет. Теорія і практика» (http://ifap.ru/pi/ ) 25-26 листопада 2003 року, Москва

Технологічний розвиток інформаційного простору мережі Інтернет, зростання числа користувачів в Росії і в світі, впровадження інформаційних технологій в освітні процеси, представлення результатів наукової діяльності та об’єктів культури в електронній цифровій формі представляють широкі можливості для становлення нового інформаційного суспільства та підтримки і вирішення завдань, що стоять перед освітою в Російській Федерації.

В рамках ФЦП «Єдина освітня та інформаційна середовище» за останній час створені і підтримуються різні тематичні освітні портали. Їх створення і формування відбувається, в першу чергу, за рахунок розробки і використання об’єктів авторського права. У зв’язку з необхідністю забезпечення повноти, якості та соціальної значущості відповідних інформаційних ресурсів для цілей освіти творці ресурсів відчувають гостру необхідність включення до складу порталів об’єктів авторського права, права на які належать правовласникам, не залученим до сфери робіт по ФЦП «Єдина освітня та інформаційна середовище».

Зазначене закономірне прагнення породжує масові порушення виключних прав правовласників.

Виникає колізія між обов’язковою вимогою дотримання законодавства та суспільною користю, вираженої у формі забезпечення підтримки освіти.

У зв’язку з цим, юридично простим, але практично не реалізованим рішенням є одержання дозволів від всіх авторів і правовласників на використання в рамках порталів об’єктів, затребуваних в освітньому процесі. Можливе також використання інституту колективного управління майновими правами, правда, його поточна законодавча реалізація дозволяє двояко тлумачити питання про необхідність отримання дозволів організацією, що управляє майновими правами на колективній основі, від правовласників.

У зв’язку з державним фінансуванням створення освітніх порталів також постають проблеми визначення статусу створюваних ресурсів і систем, приналежності прав власності на них, право власництва створеними для цілей порталів об’єктами інтелектуальної власності, а також забезпечення рівного та відкритого доступу до інформаційних ресурсів.

У зв’язку з недосконалістю російського законодавства в сфері створення і розвитку державних інформаційних ресурсів, наявністю значної кількості прогалин у традиційному законодавстві у сфері інформатизації, відсутністю належного врахування інтересів закладів освіти і культури з позицій забезпечення доступу до об’єктів авторського права в епоху нових інформаційних відносин представляється доцільним розробити в Російській Федерації системний організаційно-правовий підхід до розвитку єдиної освітньої та інформаційної середовища в частині формування та розвитку освітніх Інтернет-порталів.

Назване системне рішення повинно базуватися на принципах відкритості та доброчесності і демонструвати готовність державних органів і творців порталів слідувати цілям підвищення доступності якісної освіти і дотримання чинного законодавства.

У рамках даного підходу потрібно розробити такі документи.

1) Доктрина розвитку освітніх Інтернет-порталів

Служить для розкриття організаційно-правових проблем у сфері розвитку освітніх Інтернет-порталів та визначення шляхів їх вирішення.

Останні включають в себе розробку і внесення відповідних законодавчих ініціатив, регламентацію прав і обов’язків державних органів і суб’єктів відносин у сфері розвитку порталів, а також створення типових правил використання названих ресурсів користувачами.

Зазначена доктрина повинна також визначати освітні Інтернет-портали як державні інформаційні ресурси і розкривати механізм формування порталу з позицій використання об’єктів авторського права, коли в разі неможливості отримання письмової згоди автора або правовласника твір розміщується на порталі з повідомленням останніх і зобов’язанням припинити відповідне використання за першою заявою названих осіб.

Тим самим формується практика відкритого і некомерційного використання творів в освітніх і навчальних цілях з максимально сумлінним повагою прав і інтересів власників прав на об’єкти авторського права.

Здається, що незважаючи на відсутність чинного законодавства і непросту долю існуючих предметних законопроектів про державних інформаційних ресурсах, ліквідація існуючих прогалин шляхом випереджаючого прийняття названого документа дозволить визначити взаємні інтереси держави, господарюючих суб’єктів, що займаються розробкою засобів забезпечення і формуванням порталів, і суспільства.

Документ може бути затверджений Міністерством освіти РФ. При цьому, тут і далі, також потрібно звернути увагу на схожість відносин, інтересів і потреб суспільства у сфері освіти, науки і культури, в силу чого розглянута схема і названий акт може бути прийнятий і іншими державними органами у межах їх компетенції.

2) Типовий договір про розвиток освітнього порталу

Призначений для укладання при державному фінансуванні робіт; сторони — Міністерство освіти РФ і творець (і) порталу. Служить для розкриття та деталізації інтересів держави та осіб, що створюють єдиний інформаційний та освітній простір та закріплює статус порталу як державного інформаційного ресурсу.

Базується на Доктрині розвитку освітніх Інтернет-порталів і визначає статус порталу як державного інформаційного ресурсу. Містить вимоги до організації та розвитку порталу, розкриває права та обов’язки сторін по формуванню порталу, використання об’єктів авторського права і інших об’єктів інтелектуальної власності, організації доступу користувачів до порталу.

3) На основі вимог, що містяться в Типовому договорі про розвиток освітнього порталу, і в зв’язку з положеннями Доктрини розвитку освітніх Інтернет-порталів створюються публічні регламенти, що визначають:

  • коло і обов’язки суб’єктів відповідних правовідносин;
  • склад і відомості про права на об’єкти, що включаються у відповідні ресурси і системи;
  • юрисдикцію порталів та відповідальність осіб, які здійснюють формування, підтримку і розвиток, за порушення прав користувачів і правовласників об’єктів інтелектуальної власності;
  • правила публікації інформації на Інтернет-порталах;
  • статус публікацій для наукової та освітньої діяльності;
  • межі реалізації права на доступ до інформації з урахуванням політики використання об’єктів авторського права;
  • питання захисту інформаційних прав громадян — користувачів ресурсів;
  • процедури вирішення спорів у зв’язку з розвитком названих інформаційних ресурсів і систем.

У висновку потрібно зазначити, що, природно, крім запропонованої прагматичної і далеко не ідеальної схеми, можливо і необхідно намагатися вдосконалювати чинне законодавство. Зокрема, нетривіальним підходом до вирішення згаданої проблеми використання об’єктів авторського права стало б розширення правочинів в рамках категорії використання твору без згоди автора і без виплати авторської винагороди — ст. 19 Закону РФ «Про авторське право і суміжні права», шляхом прийняття нової редакції п. 2 даної статті, щоб дозволило б доводити представлені в електронній цифровій формі правомірно оприлюднені твори та уривки до загального відома за допомогою відкритих і загальнодоступних державних освітніх інформаційних ресурсів в обсязі, необхідному для ведення освітньої діяльності.

Крім цього, для розвитку державних інформаційних ресурсів у разі необхідності включення і використання в них об’єктів інтелектуальної власності має бути передбачено право власника ресурсу звернутися в суд з позовом до правовласнику про надання примусової невиключної ліцензії на використання відповідних об’єктів інтелектуальної власності.

Джерело інформації :

Інформація оновлена :16.11.2006

Супутні матеріали:

Короткий опис статті: освітні інтернет-портали

Джерело: RELP. Освіта в Мережі :

Також ви можете прочитати