Реклама: визначення і функції, Теорія реклами, Школа рекламіста

03.04.2017

Реклама: визначення і функції

Реклама: визначення і функції.

Починаючи розглядати таке поняття як реклама, необхідно відразу зазначити, що єдиного підходу до його тлумачення не існує. Історично склалося так, що реклама розвивалася разом з іншими важливими складовими людської діяльності, наприклад, з економікою та культурою. І це завжди накладало відбиток на характер розвитку реклами. Технологічний прогрес, індустріалізація, еволюція засобів масових комунікацій, переосмислення культурних цінностей — це і багато іншого впливало на рекламу, причому як на процес виробництва рекламного продукту, так і на сам продукт. В результаті, склалися різні теоретичні підходи до осмислення такого явища, як реклама, серед яких культурологічний, маркетинговий, галузевої ін

В рамках маркетингового підходу, реклама розглядається як один з основних засобів маркетингових комунікацій, поряд з public relations, sales promotion, direct marketing. На практиці це означає, що рекламні заходи підпорядковані маркетингової стратегії фірми. При такому підході найбільш ємним є визначення Американської Маркетингової Асоціації: «Реклама — будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора».

Галузевий підхід застосовується при розгляді рекламної індустрії в цілому, рекламного бізнесу, який охоплює діяльність рекламних агентств, рекламний відділів, окремо взятих фахівців з реклами, тобто всю рекламну галузь. Наведемо відповідне визначення: «Рекламна галузь — це сукупність активних учасників рекламного процесу (рекламістів, рекламних фірм, рекламних відділів рекламодавців), які становлять елемент інфраструктури національної економіки, сфера та мета діяльності яких є стимулювання продажу товарів (послуг) клієнтів, формування комунікацій рекламодавцями і їх аудиторіями засобами реклами»

При культурологічному підході реклама розглядається в контексті масової культури, відомий автор наукових робіт з маркетингових комунікацій Е. Ст. Ромат дає наступне визначення реклами як складової культури: «Реклама є частиною культурного середовища, важливим чинником формування естетичної свідомості людей. Деяка частина рекламних звернень, виконаних на високому професійному і творчому рівні, може бути віднесена до творів прикладного мистецтва».

Реклама як один із засобів маркетингових комунікацій виконує такі функції:

  1. Інформування про товар або послугу;
  2. Умовляння — стимулювання споживача до акта покупки;
  3. Нагадування про товар (послузі).

Ці основні рекламні функції відповідають маркетинговим цілям фірми, які, у свою чергу, обумовлені ринковою ситуацією.

Короткий опис статті: реклама

Джерело: Реклама: визначення і функції — Теорія реклами — Школа рекламіста

Також ви можете прочитати