Райони видобутку газу в світі

06.10.2015

Райони видобутку газу в світі

Газова промисловість отримала розвиток у другій половині XX ст. У структурі світового споживання палива газ займає 3 місце після нафти вугілля — 20%. Газ — найчистіший в екологічному відношенні енергоресурс.

За розвіданими запасами природного газу (їх обсяг весь час зростає) особливо виділяються СНД і Південно-Західна Азія, з окремих країн — Росія і Іран.

Світова видобуток газу постійно зростає, у 1990 році вона перевищила 2,5 трлн. м 3. В «першу десятку» газодобувних країн світу входять Росія, США, Канада, Туркменістан, Нідерланди, Великобританія, Узбекистан, Індонезія, Алжир, Саудівська Аравія. На експорт надходить близько 15% видобутого газу, головні експортери — країни СНД, Канада, Нідерланди, Норвегія, Алжир, Індонезія.

Основні потоки експорту газу спрямовані в країни Західної Європи, Японію, США.

Динаміку фактичної видобутку газу характеризують тільки ті його обсяги, які надходять в магістральні газопроводи. Це так звана товарна видобуток, яка відрізняється від валового видобутку на величину різних втрат (попутний газ, газ, використаний для закачування в нафтоносний пласт, спалений у факелах або випущений в повітря та інші втрати). У ряді країн показник видобутку газу, крім природного, включають попутний нафтовий газ, тому, зокрема, з Росії показники видобутку газу, публікуються органами вітчизняної статистики, не збігаються з даними міжнародної статистики.

Відношення товарної видобутку до валової, характеризує ступінь втрат при видобутку, отримало назву коефіцієнта утилізації. У промислово розвинених країнах цей показник підвищився з 68% в 50-х роках до 86% — 90-х роках, у той час як у країнах, що розвиваються, він у цілому не перевищує 45%. Ефективність видобутку природного газу в різних регіонах істотно відрізняється, що свідчить про розрив у рівнях використовуваних технологій. У Західній Європі, наприклад, коефіцієнт утилізації становить 89%, у Північній Америці — 80%, В Латинській Америці — 66%, в Африці — 38%.

Райони видобутку газу в світі

Фото: Wildcat Dunny

Перше місце з видобутку природного газу займають Сполучені Штати Америки (близько 20% добувається в світі газу), за ними з деяким відривом випливає Росія (17,6%). Однак внаслідок виснаження запасів природного газу в США його видобуток має тенденцію до зниження. Значний рівень видобутку газу зберігається в Канаді, Ірані, Норвегії, однак їх загальна частка в загальносвітовому видобутку газу не перевищує 14%.

Експортно-імпортні операції з природним газом здійснюються двома способами: по магістральних газопроводах (75%) і з використанням морського транспорту в зрідженому вигляді (25%).

Окремі райони експорту та імпорту зрідженого природного газу (СПГ) тісно пов’язані один з одним і утворюють міжнародні транспортні системи, кожна з яких включає в себе весь виробничий ланцюжок — від видобутку природного газу до доставки його споживачеві. У світовому господарстві склалися дві головні газотранспортні системи — система Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Африкано-Западноевропейкая система.

Світові лідери з видобутку природного газу

Короткий опис статті: видобуток газу у світі

Джерело: Райони видобутку газу в світі

Також ви можете прочитати