Проблема обмеженості ресурсів

29.07.2015

Проблема обмеженості ресурсів

Проблема обмеженості ресурсів

www.krbiz.ru

Обмеженість ресурсів є однією з основних проблем, з якою доводиться стикатися людству. З глобальної точки зору, людство не може задовольнити всі свої потреби. З-за нестачі природних ресурсів на нашій планеті, наприклад, далеко не всі землі можуть бути придатні для ведення сільського господарства, тому багато країн стикаються з проблемою нестачі продовольства. Дана проблема вирішується поставками продовольства з боку різних міжнародних організацій.

Інший проблемою обмеженості ресурсів є брак корисних копалин для виробничої діяльності. Відомо, що запаси нафти, газу і вугілля на нашій планеті обмежені, тому багато вчених працюють над створенням альтернативних джерел палива.

Проблема обмеженості ресурсів може виявлятися й у нестачі працездатного населення у певній країні. Дана проблема вирішується за допомогою залучення емігрантів з інших країн.

Обмеженість ресурсів є не лише глобальної, але і локальною проблемою. Багато підприємств стикаються з нестачею грошових коштів, необхідних для розвитку підприємства. Крім того, проблема обмеженості ресурсів може проявлятися у відсутності необхідних компонентів для випуску продукції.

Брак необхідних ресурсів постійно ставить перед людиною проблему вибору — які потреби необхідно задовольнити в першу чергу. Якщо рішення локальних проблем, пов’язаних з нестачею ресурсів, може проводитися, наприклад, однією людиною або на зборах керівництва підприємства, то для вирішення глобальних проблем нестачі ресурсів створюються спеціальні міжнародні органи та фонди.

Багато вчених працюють не тільки над вирішенням проблем, пов’язаних з обмеженістю ресурсів, але і над прогнозуванням витрат поповнюються і не поповнюються ресурсів у глобальному масштабі. Побудова даних прогнозів дозволить створити необхідний запас або ж організувати більш раціональне споживання обмежених ресурсів.

Одним з шляхів вирішення проблем обмеженості ресурсів є вторинна переробка матеріалів, які можуть бути використані для виготовлення нової продукції.

Короткий опис статті: обмеженість ресурсів Красноярський діловий портал про бізнес, фірми, підприємства Красноярська Бізнес,Красноярськ,діловий портал,портал,новини бізнесу,продаж бізнесу,купівля бізнесу

Джерело:
Проблема обмеженості ресурсів

Також ви можете прочитати