Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах

03.04.2017

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

1. Розрахуйте частку населення країн(и) у віці 15-59 років, яке становить основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю 1 для обраних країн (за зразком).

Робота виконується за варіантами. На розсуд вчителя можуть порівнюватися дві і більше країн, у тому числі ті, для яких дані розрахунків представлені в таблиці 1.

Приклад розрахунку для Японії:

а) частка населення середнього віку:

100 % — (15 + 21) % = 64 %;

б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:

(64-53)% = 11%.

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

2. Використовуючи розрахункові дані про частку населення середнього віку, побудуйте стовпчасті діаграми (якщо вони відсутні) частки населення цієї вікової групи в порівнюваних країнах. Заповніть таблицю 2 (за зразком).

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

3. Позначте причини, що впливають на частку населення середнього віку (основу трудових ресурсів) однієї з порівнюваних країн:

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

4. Використовуючи діаграму завдання 2 і нижчеподану діаграму, порівняйте частку населення середнього віку і частку ЕАН одній з порівнюваних країн. Позначте причини, що впливають на частку ЕАН, характерні для цієї країни:

а) високий рівень розвитку економіки;

б) значна частка населення, не залученого в суспільне виробництво;

в) низький рівень розвитку економіки;

г) висока частка населення середнього віку;

д) високий рівень безробіття.

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

5. Дайте якісну оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю 3 для порівнюваних країн (за зразком).

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

6. Впишіть відсутні ланки в ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків:

Покупки в Китаї на сайті AliExpres

Висновок 1.

Яка з порівнюваних країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Вкажіть причини, що зумовили в цій країні більш високі: частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

7. Назвіть країни з найбільшою часткою ЕАН, зайнятого:

а) у сільському господарстві;

Короткий опис статті: каталог освітніх ресурсів характеристика Документ — 1. Розрахуйте частку населення країн(и) у віці 15-59 років, яке становить основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю 1 для обраних країн (за зразком).

Джерело: Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу — Документ

Також ви можете прочитати