Політична влада. Курсова робота (т). Читать текст оnline,

12.08.2015

Тема: Політична влада

Зміст

Введення…………………………………………………………………………3-4

I. Влада як суспільне явище: поняття, форми, функції………….5-14

I. 1. Поняття і сутність влади……………………………………………. 5-9

I. 2. Види влади та її функції, форми……………………………………. 9-14

II. Політична влада як вид влади: сутність, структура, форми реалізації…. ……………………………………………………………….14-26

II.2. Функції, ресурси і структура політичної влади………………..19-23 II.3. Основу політичної влади, її легітимність…………………..24-26

III. Висновок……………………………………………………………….27-28

Список використаної літератури………………………………………..29-31

Вступ

Влада — це центральне, організаційне й регулятивно-контрольне начало політики; одна з найважливіших і найбільш давніх проблем політичного знання, проблема культури суспільства і життя конкретної людини. Дослідження влади як суспільного явища і політичної влади в особливості дозволяють зрозуміти багато проблем сучасного суспільства. Тим не менш, вони далекі від завершення. Чимало тлумачень політичної влади досі є суперечливими.

Багатьма вченими виділяється проблема ставлення до політики влади, причому ці поняття нерідко ототожнюються. Дійсно, влада і політика нероздільні і взаємозумовлені. У політичній науці і філософії нерідко виникають спори про первинність одного з цих явищ, пов’язаних поруч відносин. Влада, безсумнівно, являє собою засіб здійснення політики. Боротьба за владу, за оволодіння нею (в мирному, демократичному процесі виборів або призначень, або шляхом її завоювання або захвату) і за її утримання – один з основних аспектів політичного життя суспільства. Прийшли до влади політичні сили формують її конкретні матеріалізовані структури різних масштабів (уряд, парламент, монарх, президент, і т. д. і т. п.), які в ім’я здійснення тієї самої політики і в своїх інтересах самі виробляють і здійснюють власну політику, яка стає засобом цієї влади. Інакше кажучи, політика виявляється причиною влади, влада – причиною політики. Виходячи з усього вищесказаного, вивчення сутності політичної влади є вкрай актуальним.

Метою даної роботи є розгляд поняття влади в цілому і вивчення сутності, форм і функцій, проблеми легітимності політичної влади зокрема.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

— розглянути поняття влади;

— виявити основні форми і функції влади;

— дослідити феномен політичної влади, як один з видів влади;

— визначити елементи структури політичної влади, ресурси політичної влади;

— розкрити поняття легітимності як підстави політичної влади.

Об’єктом даної курсової роботи є такий феномен у житті суспільства як політична влада.

Предметом дослідження виступає сутність, структура, ресурси політичної влади.

Основними методами дослідження є метод аналізу і синтезу, порівняльно-порівняльний метод.

Джерела інформації для написання даної курсової роботи включають в себе роботи видних політиків і вчених минулого (Н. Макіавеллі, М. Вебер та ін), навчальну літературу з політології (К. Гаджієв, М. Марченко та ін), актуальні коментарі і дослідження вчених в області кратологии, теорії держави і права, політичного піару (Н. Хаманева, А. Сосланд та ін)

Короткий опис статті: ресурси політичної влади Читати курсову роботу online по темі ‘Політична влада’. Розділ: ТГП, , Загружено: 29.11.2011 скачати курсову роботу

Джерело: Політична влада. Курсова робота (т). Читать текст оnline —

Також ви можете прочитати