Переробка, природний газ, Велика Енциклопедія Нафти і Газу, стаття

25.09.2015

Велика Енциклопедія Нафти і Газу
Переробка — природний газ

Сторінка 1

Переробка природного газу в синтетичні рідкі палива ( СРП) або, за прийнятою у світовій практиці термінології, технологія переробки газу в рідкі продукти ( Gas to liquids — GTL), ось уже протягом тривалого часу привертає увагу найбільших нафтогазових компаній світу.

Переробка природного газу — методом конверсії метану в суміш СО і Hi, що використовується для виробництва аміаку і метанолу.

Переробка природного газу або його окремих фракцій може вестися у двох напрямках.

Переробка природного газу в синтез-гази включає реакції конверсії СН4 і СО, процеси очищення від СО2 і СО ( для синтезу аміаку), дозування азоту для синтезу аміаку ( при деяких способах конверсії метану) і стиснення газових сумішей до тиску синтезу.

Переробка природного газу в ацетилен і синтез-газ, що використовується для отримання водню. За останній час промисловістю освоєно отримання ацетилену методом термоокислювальна піролізу метану. Після відділення ацетилену суміш газів, що містить в основному водень і окис вуглецю, що використовується в якості сировини для виробництва аміаку, метанолу і вищих спиртів.

Переробка природного газу характеризується різноманітністю технологічних процесів, високим вмістом сірки, низькою концентрацією цільових вуглеводнів і інших компонентів.

Переробка природного газу в азотній плазмі включає складний комплекс різних процесів: витікання і перемішування потоків, тепло — і массооб-мен в потоці, хімічну взаємодію і загартування продуктів реакції. Складність полягає ще і в тому, що всі ці процеси протікають за дуже короткий проміжок часу, близько 10 — 3 сек, і в малому реакційному обсязі.

Переробка природного газу являє собою багатоплановий комплексний процес, який здійснюється в умовах безперервної зміни складу сировини в результаті зниження пластового тиску при тривалій експлуатації свердловин.

Схема олійною абсорбції.

Короткий опис статті: переробка газу

Джерело: Переробка — природний газ — Велика Енциклопедія Нафти і Газу, стаття

Також ви можете прочитати