Освітні послуги, Мої статті , Каталог статей, МБОУ ЗОШ №17

03.04.2017

Каталог статей

Освітні послуги (безкоштовні).

Організаційно-педагогічна структура установи визначає умови перебування учнів у стінах ОУ. Учні мають можливість отримання початкового, основного, середнього (повного) загальної освіти і додаткового утворення різної спрямованості.

Навчальний план сформований у відповідності з місією школи для забезпечення реалізації федерального компонента державного стандарту загальної освіти, регіонального компонента, розвитку соціально-особистісних якостей школяра.

Новизна навчального плану обумовлюється асиміляцією (взаємопроникненням) навчально-виховного процесу та психологічного супроводу учнів, що передбачає максимальне розкриття потенційних можливостей учнів.

Навчальний план початкової школи розроблено на основі регіонального базисного навчального плану загальноосвітніх установ Іркутської області за такими системами: Програма 2100, система Занкова, система Ельконіна-Давидова, Школа Росії. Варіативна частина орієнтована на диференціацію навчання і розвиток учнів.

Годинник шкільного компонента використовуються на забезпечення фундаментального засвоєння базового компонента учнями за рахунок організації факультативних занять на вибір з наступних предметів:

іноземна мова пробудити і розвинути у дитини інтерес і любов до іноземної мови,

3 клас – 1 ч. допомогти оволодіти іншомовним спілкуванням на елементарному рівні;

здійснити наступність у вивченні предмета;

«Я – дослідник» включення дітей у власний дослідницький пошук на будь-яких

2-4 кл. – 14 год. предметних заняттях в ході основного навчання, розкриття

дослідницької діяльності – від визначення проблеми до

представлення та захисту отриманих результатів;

риторика вчити вмілому, успішного, ефективного спілкування, розвивати

2 класи – 2 ч. комунікативні вміння.

економіка сприяти за допомогою економічних категорій і понять

2-3 кл. – 3 ч. цілісному сприйняттю і широкому охопленню картини навколишнього світу,

важливою складовою частиною якого є економічні відносини;

«Уроки духовності» облагородити душу і серце дитини, збагатити його духовний світ

2-4 кл. – 8 ч. і мотиваційне забезпечення життя через поселення в ньому світлих образів

і думок; розвивати дитину через взаємодію зі світом добра і краси;

«Фольклор — витоки духовності»

2 класи – 3 ч. сприяти моральному вихованню учнів через народні

традиції минулого;

О Ф П підготувати фізично розвинену, здоровий, життєрадісний, молоде

2-4 кл. – 3 ч. покоління; прищепити стійкий інтерес і потреба до повсякденних

занять рухливими іграми, фізичними вправами, спортом;

Хореографія залучити школярів до мистецтва хореографії; розвинути

2-4 кл. – 3 ч. їх художній смак, потреби і інтереси; сформувати

в учнів танцювальні знання, вміння і навички на основі оволодіння та засвоєння програмного матеріалу;

На всі години варіативної частини є державні програми, а також всі годинники забезпечені навчальними комплексами. Режим реалізації навчального плану — 6-денний навчальний тиждень.

Навчальний план старшої школи (5-11 класи) складено на підставі базисного навчального плану загальноосвітніх установ і спеціальних (корекційних) установ Іркутської області, затверджений наказом № 386 ГлавУОиПО від 04.04.2001 р. базисного навчального плану загальноосвітніх установ Іркутської області на 2007-2008, 2008-2009 навчальні роки, затверджений наказом Департаменту освіти Іркутської області, інструктивного листа «Про регіональному базисному навчальному плані загальноосвітніх закладів на 2005-2006 навчальний рік» № 1199 від 04.05.2005 р.

ШУП розроблений для 6-денного навчального тижня.

Для 5, 10-х класів навчальний план школи складений у відповідності з БУП загальноосвітніх установ Іркутської області на 2007-2008, 2008-2009 навчальні роки.

Регіональний компонент включається наступні предмети:

· 5-ті класи: література Східній Сибіру (1 година), ОБЖ (1 година), інформатика і ІКТ (1 година), фізкультура (1 година), «психологія спілкування» (1 година);

· 6-ті класи: література Східній Сибіру (1 година), інформатика і ІКТ (1 година);

· 7 класи: ОБЖ (1 година), інформатика і ІКТ (1 година), фізкультура (1 година);

· 8-мі класи: ОБЖ (1 година), географія Іркутської області (0,5 години), фізична культура (1 год), креслення (1 година);

· 9-ті класи: ОБЖ (1 година), географія Іркутської області (0,5 години), фізична культура (1 год), технологія (1 година);

· 10-ті класи: курс з вивчення історико-культурної спадщини області за програмою З.

Навчальне навантаження учнів всіх класів не перевищує гранично допустиму аудиторне навантаження студентів, яка становить у 5-х класах – 31 год, у 6-х класах – 32 години, 7 класу – 34 години, у 8-х класах – 35 годин, 9-х класах 35 годин, у 10-му класі – 36 годин, в 11-му класі – 36 годин.

Діяльність гуртка з авторської педагогічної розробці комбінаторного типу «Гільйошування» спрямована на оволодіння учнями проектною діяльністю, розвиток особистісних якостей учнів: діловитості, підприємливості, відповідальності за результати своєї праці, формування переконань, що успіх у справі залежить від особистого внеску кожного, усвідомлення можливості застосування абстрактних технологічних знань і умінь для аналізу і вирішення практичних завдань.

Факультативи, спецкурси, гуртки, клуби:

Короткий опис статті: каталог освітніх послуг

Джерело: Освітні послуги — Мої статті — Каталог статей — МБОУ «ЗОШ №17»

Також ви можете прочитати