Основні положення економічної теорії . Модель економічного кругообігу

24.09.2015

Модель економічного кругообігу

простого економічного кругообігу – модель ринкової економіки, що ілюструє основні функції, виконувані домашніми господарствами і підприємствами як головними економічними агентами на ринках товарів і ресурсів, а також взаємозв’язки між цими агентами.

На рис. 2.1 представлена найпростіша модель економічного кругообігу.

Рис. 2.1. Найпростіша модель економічного кругообігу

Модель складається з наступних елементів:

1. Домогосподарство – економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб, яка постачає економіку ресурсами і використовує отримані за них гроші для придбання товарів і послуг, які задовольняють матеріальні і духовні потреби людини. Домашні господарства прямо або опосередковано володіють всіма економічними ресурсами, але потребують предметах споживання (так як вони – споживачі, а не виробники).

2. Фірми виробляють предмети споживання, але для цього їм потрібні економічні ресурси.

3. Ринок ресурсів – саме тут пропонують свої ресурси домогосподарства фірмам, які пред’являють попит на ці ресурси. У результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку формуються ціни ресурсів, ресурси переходять від домогосподарств до фірм (лінії проти годинникової стрілки у верхній частині малюнка показують це рух). У свою чергу від фірм до домогосподарств рухається грошовий потік – фірми оплачують ціни ресурсів у формі витрат на витрати виробництва, які отримують домогосподарства в якості факторних доходів (лінії за годинниковою стрілкою)

4. Ринок продуктів – саме тут фірми пропонують вироблені продукти (предмети споживання) домогосподарствам, які пред’являють на них попит. У результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку формуються ціни продуктів, продукти (предмети споживання) переходять від фірм до домогосподарств (лінії проти годинникової стрілки в нижній частині малюнка). Домашні господарства сплачують ціни продуктів у формі споживчих витрат, які отримують фірми у вигляді доходів від продажу своєї продукції (лінії за годинниковою стрілкою).

Модель являє економічний кругообіг, так як має місце круговий рух реальних економічних благ – ресурсів і продуктів (лінії проти годинникової стрілки), що супроводжується зустрічним рухом грошових потоків – витрат і доходів фірм і домогосподарств (лінії за годинниковою стрілкою). Слід підкреслити, що безперебійність цього кругообігу (макроекономічна рівновага) забезпечується тим, що потоки грошових витрат дорівнюють потоків грошових доходів.

На рис. 2.2 представлена модель економічного кругообігу за участі держави.

Рис. 2.2. Модель економічного кругообігу за участі держави

Модель кругообігу (ресурсів, продуктів і доходу) демонструє складне, взаємопов’язане переплетення процесів прийняття рішень і економічної діяльності. Звернемо увагу на той факт, що домогосподарства і підприємства виступають на обох основних ринках, але в кожному випадку на протилежних їх сторони. На ресурсному ринку підприємства виступають як покупці, тобтотобто на стороні попиту, а домогосподарства-як власники ресурсів і постачальники виступають продавцями, тобто на стороні пропозиції. На ринку продуктів вони міняються позиціями: домогосподарства як споживачі опиняються у стані покупців, тобто на стороні попиту, а підприємства знаходяться вже в таборі продавців, тобто на стороні пропозиції. Разом з тим кожна з цих груп економічних одиниць і купує, і продає.

Далі за цими угодами варто ознака винятковості. Оскільки домогосподарства володіють лише обмеженими ресурсами для постачання ними підприємств, грошові доходи споживачів також обмежені. Це означає, що дохід кожного споживача має свою межу. Обмежена кількість грошей, очевидно, не дозволяє придбати товари та послуги, які споживач бажає придбати. Рівним чином, оскільки ресурси рідкісні, виробництво готових товарів і послуг також обмежене.

Отже, домогосподарства як власники ресурсів продають свої ресурси підприємствам, а в якості споживачів витрачають свій грошовий дохід, отриманий від продажу ресурсів, на купівлю товарів і послуг. Щоб виробляти товари і послуги, підприємства повинні купувати ресурси; їх готові вироби потім продаються домогосподарствам в обмін на споживчі витрати останніх або, з точки зору підприємств, в обмін на одержувану ними виручку. Кінцевим результатом цього процесу є реальний потік економічних ресурсів проти годинникової стрілки, а грошовий потік доходів і споживчих видатків – за годинниковою стрілкою. Ці потоки є одночасними, причому вони нескінченно повторюються.

Короткий опис статті: економічні ресурси Модель простого економічного кругообігу – модель ринкової економіки, що ілюструє основні функції, виконувані домашніми господарствами і підприємствами як головними економічними агентами на модель,агентами,кругообігу,економічного,найпростіша,ресурсів,також,цими,економ,представлена,товарів,між,взаємозв’язку,економічними,ілюструє,основні,економіки,ринкової,простого,функції

Джерело: Основні положення економічної теорії | Модель економічного кругообігу

Також ви можете прочитати