Основи економіки:: Економічні ресурси: Суть і види економічних

25.09.2015

Економічні ресурси: Суть і види економічних ресурсів
Сутність і види економічних ресурсів

Для здійснення господарської діяльності людина використовує відповідні ресурси. Слово &laquoресурс&raquo (від франц.) означає &laquoвсе, що може бути&#39 використано для господарювання&raquo

Всі види ресурсів, які використовуються в процесі J виробництва, називають економічними ресурсами або I факторами виробництва.

Згадаймо Робінзона, який потрапив на безлюдний ост-. рів і змушений був жити як первісна людина. З за — j міццю ліани, палиці і уламка великого каменя він зробив сокиру, що стала йому знаряддям полювання і праці. Потім j для будівництва хатини він використовував ліани, гілки дерев, стовбури, листя та інші предмети.

Знайдені насіння стали необхідною умовою, щоб Робінзон зайнявся городництвом на підготовленому для цього ділянці землі. А приручивши тварин, він отримав можливість мати м’ясо. Звичайно, Робінзон не вижив би в таких помилкових умовах, якби впав у відчай і нічого не робив.

Його винахідливість, фізична праця і оптимізм допомогли витримати випробування і стали гарним прикладом для багатьох інших людей, які опинилися в скруті. Ро — j бинзон побачив в речах навколо себе їх корисні властивості, можливість бути йому корисними, тобто скористався ними ресурсами.

Види економічних ресурсовЭкономисты економічні ресурси поділяють на дві великі групи:

матеріальні ресурси — земля і капиталчеловеческие ресурси — праця, розум, винахідливість і талант людей, їх здатність до підприємництва.

Праця здавна вважався одним з основних економічних ресурсів. Про це йдеться у Аристотеля, середньовічних філософів, у представників економічної школи меркантилістів (XVII ст.) Фізіократи (XVIII ст.) визначальну роль відводили землі як економічного ресурсу Адам Сміт у XVIII ст. розглядав взаємодію вже трьох факторів виробництва:

землі, праці, капіталу.

Найбільш чітко теорію економічних ресурсів сформулював Жан Батіст Сей (1767-1832). У XX ст. англійський економіст Альфред Маршалл (1842-1924) запропонував розглядати четвертий фактор — підприємницькі здібності людей.

Деякі сучасні економісти виділяють ще один фактор виробництва — &laquoзнания&raquo в розумінні досягнень науки, інформації, технології, науково-технічного прогресу.

Праця — сукупність умінь, навичок, фізичних і інтелектуальних можливостей людини, тобто його робоча сила, яку він використовує в процесі виробництва.

Земля (природні ресурси) — так називають блага природи, які використовуються людиною в процесі виробництва:

земля, надра, водні, лісові, біологічні, агрокліматичні та всі інші види природних ресурсів, про яких ви вже знаєте з географії, біології, фізики та інших наук.

Капітал — всі засоби виробництва, створені людиною:

приміщення, обладнання, машини, матеріали, інструменти, напівфабрикати, а також здобуті кошти, тобто грошовий капітал, призначений для організації виробництва. Підприємницькі здібності — здатність людей до організації виробничої, торгової, комерційної та іншої ділової, економічної діяльності.

Це особливий економічний фактор, який забезпечує об’єднання і поєднання всіх інших ресурсів у єдину систему в процесі виробництва товарів і послуг. Підприємницькі здібності виявляються в процесі особливого виду діяльності, яку називають підприємництвом.

Короткий опис статті: економічні ресурси це Основи економіки Економічні ресурси Сутність і види економічних ресурсів Основи економіки Економічні ресурси Сутність і види економічних ресурсів

Джерело: Основи економіки:: Економічні ресурси: Суть і види економічних ресурсів

Також ви можете прочитати