Інтернет-ресурси у викладанні інформатики

30.08.2015

Інтернет-ресурси у викладанні інформатики

Серед головних завдань сучасної освіти – адаптація учня до життя, прищеплення їй навичок самоосвіти, творчого використання отриманих знань. На сучасному етапі розвитку освіти в Росії нові інформаційні технології істотно почали змінювати парадигму освіти. Вітчизняні педагоги знаходяться в постійному пошуку на шляху реформування навчального процесу – це вимагає час, сьогоднішній день. У педагогіці все більшу значимість набувають нові педагогічні технології. Незважаючи на те, що розроблені та апробовані різні моделі проведення уроку з застосуванням педагогічних технологій, досконалих моделей на сьогоднішній день немає, і вчителі, як і раніше, знаходяться в пошуку.

В наше життя увірвався Інтернет і міцно закріпився в ній. Інтернет відкрив величезні можливості перед педагогами сучасної школи. Вчителі, удосконалюючи свій професіоналізм і поповнюючи свої методичні скарбнички, все частіше відчувають потребу в методичної підтримки щодо проведення уроків із застосуванням Інтернет – технологій.

У тлумачному словнику поняття технологія – це сукупність прийомів, застосовуваних у якій – небудь справі, майстерності, мистецтві.

«Педагогічна технологія – це організоване, цілеспрямоване, навмисне педагогічне вплив на навчальний процес» (Б. Т. Лихачов ).

«Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу» (В. П. Беспалько)

Технології навчання складають сукупність засобів і методів створення педагогічних умов роботи на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку та інтерактивного програмного продукту, які моделюють частину функцій педагога по обробці інформації, організації контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Інформаційне середовище навчання розширюється в умовах інформатизації системи освіти і перед вчителем стоїть досить складне завдання – знайти відповідь на запитання: які Інтернет – ресурси будуть найбільш ефективні в освітньому процесі?

Існують наступні аспекти використання педагогічних технологій на уроках з використанням ресурсів мережі Інтернет:

 • Ресурси мережі Інтернет повинні полегшити вид діяльності вчителя на уроці.
 • Учні повинні вміти вільно орієнтуватися, звертаючись до ресурсів мережі Інтернет.
 • Учитель може вибирати ресурси мережі Інтернет з методичним супроводом для досягнення та аналізу результативності навчального процесу.

Дидактичними засобами вважаються всі освітні ресурси, які беруть участь у процесі навчання та призначені для використання, як вчителем, так і учнем.

У мережі Інтернет можна вибрати освітні ресурси за наступними напрямками:

 • Конспекти уроків
 • Методичні розробки та дидактичні матеріали до уроків
 • Навчальні програми, варіативні курси, навчальні модулі з шкільних предметів
 • Електронні підручники
 • Презентації до уроків
 • Відеоматеріали із записами уроків
 • Педагогічні ініціативи педагогів, реалізовані в практичній діяльності.

Основні мотиви використання Інтернету учнями:

 • отримання навчальної інформації;
 • доступ до інформації, не відображеної в традиційних джерелах;
 • можливість віртуальних подорожей за віртуальним музеям, бібліотекам, міст, країн;
 • участь в мережевих проектах, інтерактивний режим спілкування зі своїми однолітками.

Таким чином, Інтернет можна використовувати і при організації уроків, і при підвищенні мотивації школярів до навчання, і для професійного розвитку педагогів .

Найбільш ефективними вважаються такі комплекси освітніх Інтернет-ресурсів:

 1. освітній сайт – інформаційний масив ресурсів, присвячений одному навчальному предмету, розділу навчального плану або теми, що включає в себе иллюстрационные, демонстраційні та презентаційні матеріали до певних уроків
 2. освітній портал – Інтернет-ресурси довідкового характеру, присвячені одному або кількох предметів шкільного курсу, з посиланнями на матеріали, які мають відношення до певної теми уроку.
 3. база знань – структуроване сховище матеріалів навчального характеру (енциклопедії, електронні підручники, довідники, атласи та інші).
 4. система дистанційного навчання – проходження за допомогою Інтернет – технологій навчального процесу – починаючи з формування індивідуального плану роботи учня і закінчуючи іспитом і отриманням документа про закінчення навчального модуля або курсу.

Робота учнів у класі з використанням ресурсів мережі Інтернет може бути організована наступним чином:

 • фронтально (віртуальні подорожі, глобальний мережевий проект);
 • індивідуально (пошук, відбір і аналіз навчальної інформації);
 • в групах (виконання спільного навчального проекту).

Основна мета уроку з використанням ресурсів мережі Інтернет відповідає триєдиної дидактичної мети уроку:

 • Освітній аспект. сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.
 • Розвиваючий аспект. розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.
 • Виховний аспект. виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати самостійну і групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.

Використовуючи ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці.

Пропоную приблизну структуру уроків з використанням Інтернет технологій

Урок пояснення нового матеріалу.

1) актуалізація знань;

2) пояснення нового матеріалу з демонстрацією на комп’ютері (використовується один комп’ютер і сайт у мережі Інтернет);

3) первинне закріплення;

4) підведення підсумків.

www.cmuseum.timacad.ru.

Додатку 1 дана моя розробка плану-конспекту уроку з використанням Електронних освітніх ресурсів(ЕОР).

Урок контролю і перевірки знань

1) Творча робота (індивідуально або по групах – обговорення проблеми – аналіз джерел, документів) – 20-25 хв.

2) Комп’ютерне тестування (використовується комп’ютерний клас підключений до мережі Інтернет) – 10 хв.

3) Підведення підсумків. Захист проектів (10 хв).

www.klyaksa.net/test_online.

Урок повторення пройденого матеріалу

1) актуалізація знань;

2) творчі лабораторії (по парах або групах пошук інформації в мережі Інтернет на задані теми – використовується комп’ютерний клас);

3) розповідь про знайдену інформацію з демонстрацією на комп’ютері (використовується один комп’ютер і відеопроектор);

4) підведення підсумків.

fcior.edu.ru).

iomas.vsau.ru/uch_proz/ei/txt/tests/- на якому знаходяться підсумкові тести за курсом «Інформатика та інформаційні технології».

Для пошуку загальноосвітніх програм з предмета, методичних розробок, засобів навчання, відвідую освітні сайти: www.kpolyakov.narod.ru, www.metod-kopilka.ru, www.klyaksa.net та інші. Вважаю, що потрібно мати каталог посилань на освітні ресурси, якими користується вчитель (сторінку з такими корисними посиланнями я маю на своєму персональному сайті: www.павлова.рф).

У мережі Інтернет можна знайти велику кількість презентацій, використовуючи які на уроці можна, не створювати, а доопрацювати під свій урок, що в першу чергу економить час для підготовки до уроку. У своїй роботі я активно використовую добірки відео уроків для 6, 7 і 11 класів, розроблені чудовим нашим колегою, вчителем інформатики та ІКТ Д. Тарасовим (посилання на його сайт: www.videouroki.net).

Сьогодні в мережі Інтернет можна знайти досить багато інтерактивних навчальних середовищ, інтерактивних лабораторій, збірників задач, тестів, електронних підручників, енциклопедій і т.п.

fcior.edu.ru – більше 19000 ресурсів, Ці ресурси надають усім зацікавленим учасникам освітнього процесу безкоштовний і вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ через Інтернет до якісного і повного набору різноманітних освітніх ресурсів, представлених в Колекції.

Попрацювавши з готовими ЕОР, оцінивши їх рівень і якість, можна спробувати самостійно щось розробити.

Педагогу необхідно постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації у галузі педагогічних, інформаційних технологій, так як навчальні матеріали нового покоління повністю орієнтуються на використання сучасних методів навчання та освітніх технологій, принципово змінюють сучасну освітню середу.

Використання різних технологій, прийомів і методів з використанням ресурсів мережі Інтернет, дозволяє добитися підвищення мотивації і поліпшення ставлення до навчання.

Список літератури

 1. Гузєєв Ст. У. Освітня технологія ТОГІС – навчання в глобальних інформаційних мережах // Шкільні технології, 2000. – № 5. – С. 243– 248; № 6. – С. 159-167.
 2. Нефедова Ст. І. Дидактична модель проведення уроку з використанням ресурсів мережі Інтернет.
 3. Дятлов С. А. Толстопятенко А.. Інтернет-технології і дистанційне навчання // Інформаційне суспільство, 2000, вип. 5, с. 29 – 37.
 4. Дистанційне навчання: Навчальний посібник / Під ред. О. С. Полат. – М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – (с. 186-187).
 5. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології. Базовий курс. 8-9 класи / В. Р. Семакін, Л. А. Залогова, С. В Русаков, Л. В. Шестакова. – М. БІНОМ. Лабораторія знань, 2007.

Короткий опис статті: ресурси інтернету На сучасному етапі розвитку освіти в Росії нові інформаційні технології істотно стали змінювати парадигму освіти. Інтернет відкрив величезні можливості перед педагогами сучасної школи. Вчителі, удосконалюючи свій професіоналізм і поповнюючи методичні скарбнички, все частіше відчувають потребу в Інтернет-технологіях.

Джерело: Інтернет-ресурси у викладанні інформатики

Також ви можете прочитати