Інтернет ресурс

29.08.2015

Що це таке ІЦ?

Індекс цитування (або ІЦ) — прийнята в науковому світі міра «значущості» праць якого-небудь ученого. Величина індексу визначається кількістю посилань на цю працю (або прізвище) в інших джерелах. Проте для дійсно точного визначення значущості наукових праць важлива не тільки кількість посилань на них, але і якість цих посилань. Так, на роботу може посилатися авторитетне академічне видання, популярна брошура або розважальний журнал. Значимість у таких посилань різна.

Наш тематичний індекс цитування (тіц) визначає «авторитетність» інтернет-ресурсів з урахуванням якісної характеристики посилань на них з інших сайтів. Цю якісну характеристику ми називаємо «вагою» посилання. Розраховується вона по спеціально розробленому алгоритму. Велику роль відіграє тематична близькість ресурсу і посилаються на нього сайтів. Саме по собі кількість посилань на ресурс також впливає на значення його тіц, але тіц визначається не кількістю посилань, а сумою їх ваги.

тіц як засіб визначення авторитетності ресурсів покликаний забезпечити релевантність розташування ресурсів в рубриках каталогу Яндекса. тіц не є суто кількісною характеристикою, тому ми показуємо деякі заокруглені значення, які допомагають орієнтуватися в «значущості» («авторитетності») ресурсів у кожній області (теми).

Що таке інтернет-ресурс?

ІЦ розраховується для інтернет-ресурсів. Під інтернет-ресурсом може розумітися як сайт (хост), так і певний розділ сайту (фізично це директорія). Розділ сайту (директорія) вважається самостійним ресурсом, якщо вона описана в каталозі Яндекса. Якщо для сайту в каталозі описано кілька директорій, тіц буде обраховуватися для кожної з них, інакше весь сайт буде вважатися одним інтернет-ресурсом.

Оскільки в тіц враховується тільки вага зовнішніх інтернет-ресурсів, що посилаються на заданий, тіц не може бути збільшений за рахунок «внутрішніх» посилань (з одних сторінок ресурсу на інші), за рахунок розташування декількох посилань на одній або декількох сторінках одного й того ж «зовнішнього» ресурсу. При розрахунку тіц одного з розділів сайту (директорій) посилання на розділ сайту з інших розділів цього сайту будуть вважатися внутрішніми і, отже, не будуть збільшувати його тіц. При цьому посилання на кожен з розділів сайту враховуються (об’єднуються) при підрахунку тіц всього сайту.

Короткий опис статті: інтернет ресурси це

Джерело: Інтернет ресурс

Також ви можете прочитати