Інформаційні ресурси підприємства. Класифікація інформаційних ресурсів підприємства

03.04.2017

Інформаційні ресурси підприємства. Класифікація інформаційних ресурсів підприємства

Інформаційні ресурси — це сукупність даних, організованих для отримання достовірної інформації в самих різних областях знань і практичної діяльності. Законодавство Російської Федерації під інформаційними ресурсами передбачає окремі документи і окремі масиви документів в інформаційних системах.

Інформаційні ресурси підприємств. Інформаційні ресурси підприємств – інформаційні ресурси, створені або накопичені на підприємствах і в організаціях. Зміст інформаційних ресурсів підприємства (приклади): інформаційне забезпечення господарської діяльності, планування та оперативне управління діяльністю підприємства, бізнес-плани, зовнішньоекономічна діяльність.

А. Б. Антопольский пропонує наступну класифікацію інформаційних ресурсів:

1. за формою власності: державні, недержавні, змішаної форми власності;

2. виходячи з соціальної значущості: національні, особистого і внутрішньофірмового використання;

3. за формою носія: електронні, на традиційних носіях, на микроносителях, на інших носіях;

4. за формою подання: текстові, цифрові, графічні, мультимедійні;

5. за ступенем відкритості: відкриті, секретні, обмеженого використання, конфіденційні;

6. за способом розповсюдження: бібліотек та інформаційних центрів, інформаційні ресурси у локальних інформаційних мережах, у глобальних інформаційних мережах;

7. за змістом: у відповідності з основними галузями знання.

У залежності від масштабу формування і використання розрізняють сукупні світові, національні, регіональні та локальні ресурси (або ресурси окремих установ). З впровадженням інформаційних технологій подібне розмежування стає все більше умовним, так як інформаційні ресурси будь-якої установи утворюють документи, створені в ньому самому, так і зовнішня інформація, почерпнута з сукупних ресурсів суспільства.

Короткий опис статті: інформаційні ресурси приклади

Джерело: Інформаційні ресурси підприємства. Класифікація інформаційних ресурсів підприємства

Також ви можете прочитати