Іконніков Юрій Андрійович, начальник відділу видобутку нафти ВАТ «НК.

04.10.2016

Іконников Юрій Андрійович, начальник відділу видобутку нафти ВАТ «НК» ЛУКОЙЛ», доповідь «Розвиток російського нафтогазового сервісу – одна з основ збереження енергетичної безпеки Росії».

Будучи однією з основних нафтових компаній, «Лукойл» є складовою частиною енергетичного комплексу Росії. Безумовно, значну роль, якщо не сказати головну, у процесі розвідки, розробки і знахідки точок видобутку нафти посідає нафтогазовий сервіс. Враховуючи важливість і значимість нафтогазового сервісу, без якого не може існувати нафтогазовидобувна індустрія, останнім часом на сторінках преси, міжнародних конференціях, симпозіумах і нарадах, а також на галузевих, міжвідомчих та урядових засіданнях все частіше стали підніматися і обговорюватися питання, пов’язані з проблемами і розвитком вітчизняного нафтогазового сервісу. Підтвердженням вище сказаного є результати міжвідомчої комісії Ради Безпеки РФ, брифінг торгово-промислової палати, а також отримання рекомендацій некомерційної організації «Союз підтримки і розвитку сервісних компаній нафтогазового комплексу».

Проблема нафтогазового сервісу не раз була актуальна і в колишні часи, коли всі нафтовидобувні підприємства були державними. В їх структуру входили власні сервісні організації, що виконували весь спектр послуг, необхідних для виконання виробничих програм по видобутку нафти і газу.

З розділом державних монополій в енергетичному комплексі, утворилася велика кількість акціонерних товариств з різними формами власності і присутності в них державного, приватного та змішаного капіталів, включаючи іноземний. Це в тому числі вплинуло на необхідність інтеграції в міжнародне енергетичне співтовариство.

Одним з критеріїв розміщення акцій нафтогазовидобувних компаній на міжнародному ринку є їх інвестиційна привабливість та ліквідність. Основний вплив на рейтинг даного показника надають собівартість видобутку нафти, яка безпосередньо пов’язана з витратами, понесеними при видобутку, та витратами, пов’язаними на вироблений нафтогазової сервіс.

Враховуючи накопичений світовий досвід капіталізації нафтогазовидобувних компаній впливає на зниження витрат, пов’язаних з видобутком, вітчизняні підприємства енергетичного комплексу взялися за виведення зі свого складу непрофільних активів.

Таким чином, з’явилося і продовжує з’являтися безліч сервісних організацій, що не належать видобувним компаніям, які незалежної конкурсній основі беруть участь у тендерах на надання послуг нафто-і газовидобутку. На жаль, прийняття рішення щодо переходу на зовнішній сервіс в деяких випадках має від’ємний результат, обумовлений і врахований обставинами і ризиками, які не дозволяють досягти позитивного ефекту від виведення зі складу видобувних компаній допоміжних непрофільних виробництв та активів, наприклад :

— проведення реструктуризації без економічного аналізу при відсутності планових економічних параметрів та розрахунків ефективності, які необхідно досягти в результаті реорганізації.

— неотработанность системи фінансування, відсутність єдиної методології формування витрат на сервіси;

— відсутність оптимальної тарифної політики, заснованої на порівнянності витрат однорідних сервісних послуг;

— не вироблена єдина стратегія обліку, зафіксована цінами, етапністю, основними способами і критеріями виведення з видобувних компаній непрофільних активів і виробництв;

— відсутність стратегії та політики щодо взаємодії між сервісними підприємствами і видобувними товариствами;

— реструктуризація проводиться без попереднього аналізу ринку нафтогазового послуг регіону;

— відсутній системний аналіз і моніторинг розвитку нафтопромислового ринку в Росії.

Як наслідок, відбувається:

— подорожчання сервісних робіт в результаті їх виведення без видимих перспектив на 30 і більше відсотків подальшого зниження ціни на послуги

— зростання собівартості видобутку нафти і газу

— втрата оперативності та якості виконання сервісних робіт

— часткова втрата керованості

— общеотрицательный економічний ефект реструктуризації.

Проте ефективність виведення непрофільних активів окрема тема для обговорення. Але очевидно те, що до вирішення даної задачі необхідно підходити дуже зважено і продумано.

Так в чому ж причина появи підвищеного інтересу, в тому числі і з боку держави до нафтогазового сервісу?

По-перше, обсяг сервісних послуг галузі щороку становить сотні мільярдів рублів, що впливає не тільки на загальний стан економіки в енергетичному комплексі, але і на економіку промисловості в цілому, що не може не привертати увагу і зацікавлювати різного роду структури управління фінансовими потоками нафтогазових сервісів.

По кожному спектру обсяги сервісних послуг нафтогазовидобутку за 2007 рік склав близько 300 мільярдів рублів. Аналіз динаміки показує, що їх обсяг з кожним роком збільшується і в 2011 році може перевищити 500 мільярдів рублів.

По-друге, бажання іноземних компаній бути не тільки учасниками, але й власниками російського нафтогазового сервісного ринку змушує державні органи влади приймати оперативні рішення щодо обмеження присутності іноземного капіталу. Але це абсолютно не означає, що ми повинні закритися від іноземних інвестицій, спрямованих на розвиток, розробку та впровадження інноваційних технологій та обладнання. Йдеться про недопущення переходу контролю над російськими нафтогазовими сервісами до іноземним компаніям, які за оцінками Ради Безпеки складають близько 30 % вітчизняного ринку послуг.

по-третє , сервіс нафтогазовидобувної галузі є одним із стратегічних напрямків вітчизняної економіки, що має безпосереднє відношення, як економічної, так і технологічний безпеки Росії.

Нафтогазовий сервіс компанії «ЛУКОЙЛ» складається з послуг, що надаються власними силами і послуг сторонніх сервісних підприємств, які більшою чи меншою мірою беруть участь практично у всіх сегментах діяльності компанії з видобутку нафти і газу.

Ринок зовнішнього сервісу в цілому по компанії становить близько 70 % фізичних обсягів робіт на суму понад 100 мільярдів рублів на рік. Основні види та обсяги послуг становлять:

— буріння нафтових і газових свердловин 100 %

— геофізичні роботи 100 %

— підвищення нафтовіддачі більше 95 %

— транспортні послуги близько 75 %

— капітальний ремонт свердловин понад 60 %

— обслуговування нафтогазопромислового устаткування понад 40 %

— поточний ремонт 30 %

У 2006 році розроблено основні принципи стратегії інтенсивного зростання групи «ЛУКОЙЛ» на 2007-2016 рік. Для забезпечення стійкого розвитку компанії пропонувалося формулювання задачі у всіх сегментах діяльності. Крім цього, згідно з прийнятою програмою реструктуризації системи управління бізнесом триває процес реорганізації та виведення допоміжних непрофільних активів з складів дочірніх товариств і переходу на зовнішнє сервісне обслуговування.

Так, наприклад, «ЛУКОЙЛу» практично 100 % послуг у сфері нафтогазовидобування виявляються сторонніми сервісними підприємствами, приріст понад 70 % і т. д. Ведеться підготовка висновку на зовнішній сервіс потужностей з ремонту свердловин, транспорту, нафтопромислового і енергетичного устаткування та інших товариств компанії. По мірі переходу на сервісне обслуговування нафтогазові підприємства все в більшій і більшій мірі будуть мати потребу в послугах, які не зможуть надавати самостійно. В умовах ринкових відносин необхідні послуги вони зможуть отримати на ринках, які в даний час відстають по спектру та якості послуг, технічної і технологічної оснащеності, мобільності, конкурентоспроможності та іншим параметрам. При цьому ринок не буде арбітром при виборі підрядника, необхідним інструментом критерію щодо визначення найбільш ефективних нафтосервісних підприємств є конкурсна основа вибору підрядника.

Відсоток нефтеизвлечения в місцях видобутку за останні два десятиліття в Росії став нижчий порівняно з країнами – лідерами нафтовидобутку. Нафтогазова галузь має серйозні підстави в технології розробки родовищ і видобутих запасів, що знаходяться в вироблених та низькопроникних пластах, що залягають на шельфі і в заполяр’ї, що відносяться до важких робіт.

Недолік конкурентоспроможного вітчизняного обладнання для будівництва свердловин, комплексу для робіт на шельфі для проведення БМП, ремонту грунтових свердловин та інших, складних інженерно-технологічних операцій ставить російський нафтогазовий сектор в нерівне становище з закордонними компаніями, що фінансують самостійно конструкторські і наукові розробки. Скорочення робіт у сфері геологорозвідки послуг нафтогазового сервісу несе збиток як в економіці, так і в цілому безпеки Росії:

— зменшення приросту запасів нафтопродукту

— невиконання ліцензійних угод по розробці родовищ

— зменшення видобутку і переробки ратифікації нафти

— зниження обсягу реєстрації нафтопродукту

— збільшення простоюють, бездіяльних свердловин

— невиконання договірних зобов’язань щодо постачання нафти і нафтопродукту, в тому числі за державними програмами, включаючи оборонні замовлення

— зниження нарахувань до бюджету податків та інших платежів

— скорочення робочих місць і збільшення соціальної напруженості

— неефективне використання виробничих потужностей

— збільшення екологічного ризику наслідків, пов’язане з несвоєчасністю ремонту та обслуговування об’єктів нафтовидобутку.

Цей перелік можна продовжувати.

Одним із шляхів вирішення вищезазначених проблем є цілеспрямований розвиток нафтогазового сервісу на основі здорової і конкурентного середовища, що сприяє досягненню найбільшої ефективності надаваних послуг.

З історії формування ринкових відносин в Росії видно, що розвиток приватного бізнесу і його кон консолідація значно вище, ніж у компаніях, що створюються на основі розпорядження державних органів влади. Враховуючи, що сервісний бізнес в області нефетедобычи затребуваний і не є збитковим, бажання існуючих приватних сервісних компаній об’єднатися, втративши свою самостійність у рамках нової структури малоймовірно. Тим більше що, чим більше приватних сервісних компаній, тим більше конкуренція, що позитивно впливає на якість послуг, культуру виробництва, технічну і технологічну оснащеність. Професіоналізм персоналу, в кінцевому рахунку, сприяє зниженню вартості послуг. Такий розвиток сервісного ринку буде вигідно як замовникам, так і державі. Доцільно бачити з-реалізацію, що знаходиться у федеральній власності пакета акцій, у частці активів державних геофізичних, геологічних, машинобудівних, бурових, сервісних підприємств і нафтогазових науково-дослідних інститутів на основі відкритих торгів. Їх відкритість забезпечить рівні умови учасникам, створить сприятливий інвестиційний клімат, позитивно позначиться на міжнародному іміджі Росії, в частині демократичного розвитку ринкових відносин.

Цілі розвитку вітчизняного нафтогазового сервісу, пріоритетність придбання реалізованих сервісних підприємств повинні належати російським копанням, але не заважати можливості участі іноземних інвесторів і суперечити загальноприйнятим розуміння розвитку ринкових відносин у світі.

Існує велика кількість інвестиційно-привабливих варіантів для участі як вітчизняного, так і іноземного капіталу в розвитку російського ринку послуг, відповідних законодавству Російської Федерації і сприяють динамічному та якісному підйому рівня вітчизняного сервісу нафто і газодобывания в секторі промисловості. Дуже важлива роль федеральних органів законодавчої і виконавчої влади Росії, прийняття нормативних актів, які забезпечують розвиток конкурентоспроможного сервісного ринку послуг та створення сприятливих інвестиційних умов. Для позитивної зміни ситуації необхідно переглянути наявну нормативно-правову базу, ліцензійно – податкову, інвестиційну та антимонопольну науково-технічну діяльність, стимулюючий механізм в цілому:

— розширення робіт на суші і на шельфі для відтворення мінерально-сировинної бази

— залучення працівників у трудноиспытуемые запаси вуглеводнів

— впровадження складної науко і матеріаломісткості продукції, включаючи новітні технології матеріалів та обладнання по розробці родовища і важковидобувних запасів, залегаемых на суші і шельфі.

— залучення науково-дослідних проектів та інститутів для вирішення проблем, пов’язаних з добуванням нафти і газу.

Враховуючи руху видобувних компаній в бік заміщення власних сервісних підприємств зовнішнім сервісом і відповідну їх зростаючу роль у видобутку нафти, можливість управління їх в нефтесервисе має величезне значення. При цьому замовники і підрядники повинні, насамперед, партнерами по досягненню спільної мети. З цієї причини конкурсна відкрита основа вибору підрядника, єдина база даних, як підрядників, так і замовників, обмін знаннями, досвідом, як позитивним, так і негативним, застосування можливих схем стимулювання результатів діяльності будуть сприяти розвитку цивілізованого ринку послуг в нефтегазодобыващей галузі Росії.

Що стосується законодавчої бази, звичайно, було б привабливо для підприємства, яке сьогодні набуває новітні технології, обладнання, щоб воно не включалося в оподатковувану базу по прибутку. Це один із стимулів, коли змогли б деякі підприємства нафтогазового сервісу переключитися на кращі технології і працювати з більшою віддачею, що дозволить їм працювати конкурентоспроможним з закордонними підприємствами.

Крім того, наша компанія бере участь у торгах, причому, за одним і тим же видів устаткування з іншими компаніями. Я тільки що повернувся з переговорів з заводом-виробником устаткування для механізованого видобутку нафти, це электроцентробежные насоси, штаги, де брали участь і інші заводи з усієї Росії. Ми не вибираємо одного виробника, ми вибираємо кілька постачальників обладнання, виходячи з :

— здатності їх роботи в певних геологічних умовах розвідки свердловин

— фізичних властивостей нафти

— корозійної активності ,

і кожен постачальник може знайти нішу в цьому секторі. Треба сказати, що на нашому ринку працюють всі постачальники заводів — виробників обладнання для механізованого видобутку нафти. Хтось менше, хтось більше, але кожен працює і вже знає, в якому спектрі треба надати послуги по виробництву обладнання. При цьому можливість викинути постачальника мало, тому на тендерних переговорах ми завжди можемо запитати, чи зможе він поміняти, наприклад, цінові категорії, виходячи з того, що сьогодні змінилися якісь сценарні умови. оскільки зараз падає ціна нафти та ін

сьогодні вже «ЛУКОЙЛ» пішов на зниження певних видів палива, гасу, бензину, і я думаю, це буде продовжуватися в тої стагнації, яка сьогодні є. Зараз є економічна криза, який повинен знайти взаєморозуміння з обох сторін, як постачальника, так і споживача.

І ось цей шлях зменшує невроз між підрядником і замовником і дозволяє кожній стороні взяти участь у цьому процесі, який стосується і нафтогазового виробництва.

ЗАПИТАННЯ:

Як ви оцінюєте ситуацію у зв’язку з кризою, що зміниться на ваш погляд на російському нефтесервисном ринку. І яким буде співвідношення частки імпортних підрядників бурових, геофізичних і т. д? Що буде в наступному році і що треба робити нефтесервисным компаніям, машинобудівним заводам, щоб у цій ситуації відстояти свою частку?

Короткий опис статті: собівартість видобутку нафти в росії Будучи однією з основних нафтових компаній, «Лукойл» є складовою частиною енергетичного комплексу Росії. Безумовно, значну роль, якщо не сказати головну, у процесі розвідки, розробки і знахідки точок видобутку нафти посідає нафтогазовий сервіс. Враховуючи важливість і значимість нафтогазового сервісу, без якого не може існувати нафтогазовидобувна індустрія, останнім часом на сторінках преси, міжнародних конференціях, симпозіумах і нарадах, а також на галузевих, міжвідомчих та урядових засіданнях все частіше стали підніматися і обговорюватися питання, пов’язані з проблемами і розвитком вітчизняного нафтогазового сервісу. читати далі

Джерело: Іконников Юрій Андрійович, начальник відділу видобутку нафти ВАТ «НК» ЛУКОЙЛ», доповідь «Розвиток російського нафтогазового сервісу – одна з основ збереження енергетичної безпеки Росії».

Також ви можете прочитати