ІБЦ РЕУ ім. Р. В. Плеханова

08.09.2015

Глава 1. Інформаційні ресурси: визначення, класифікація, розвиток

В інформаційному суспільстві все більша увага приділяється не традиційних видів ресурсів (матеріальні, природні, трудові, фінансові, енергетичні і т. д.), а інформаційним, які набувають першорядну значимість. Сьогодні оволодіння інформаційними ресурсами розглядається як економічна категорія.

Введення терміна «інформаційний ресурс» викликало чимало дискусій. З прийняттям Федерального закону «Про інформації, інформатизації та захисту інформації» велика частина невизначеності була знята. Сьогодні прийнято наступне визначення поняття «інформаційні ресурси»:

Інформаційні ресурси — це сукупність даних, організованих для отримання достовірної інформації в самих різних областях знань і практичної діяльності. Законодавство Російської Федерації під інформаційними ресурсами передбачає окремі документи і окремі масиви документів в інформаційних системах.

Ресурси визначають як запаси, джерела чого-небудь.

У сучасному світі обсяг інформації збільшується лавиноподібно. Все важче стає вибрати з неї ту, яка більш всього відповідає існуючому запитом. Розрізняють пертинентную (детальніше>>), і релевантну (детальніше >>) інформацію. В кінці ХХ століття виникає поняття «інформаційні ресурси».

Сьогодні поняття «інформаційні ресурси» досить багатопланово і включає в себе все різноманіття документів на традиційних і нетрадиційних носіях. В даному посібнику ми розповімо про найбільш повні з них, що містять інформацію за профілем Російської економічної академії ім. Р. В. Плеханова.

Інформаційні ресурси розподіляються за класами збираної інформації.

До первинно збираної інформації, тобто тієї, яка відображає специфіку її джерела, галузі або сфери створення, виникнення, належить інформація, що утворюється самостійно в природних умовах (наприклад, кількість кілець на спилі дерева, свідчить про його віці). Інформація про кількісні та якісні характеристики різних соціальних процесів утворюють клас «знятої інформації». Виділені за цією ознакою інформаційні ресурси можна класифікувати як природні, виробничі, соціально-економічні. Наприклад, інформація про зростання населення.

Інший клас інформаційного ресурсу утворюють відомості, дані, отримані штучно в процесі науково-дослідної діяльності, а також будь-якої творчої роботи. Вона базується на обробці вже наявною інформацією за спеціальними параметрами та моделей (математична обробка, логічний, семантичний і т. д.). До цього ж класу належать і об’єкти, створені як авторські твори в галузі літератури, мистецтва. Важливим компонентом цих ресурсів є інформація, одержувана в результаті інтелектуальної діяльності людини. Виділяється вторинна інформація, що виникає на основі переробки вже наявної інформації, і нова, яка фіксує те, що людство досі не знало. Сюди належать відкриття, прогнози в області різних соціальних і природних процесів.

aport.ru) і т. п.

Розвиток світових інформаційних ресурсів дозволив:

 • Перетворити діяльність по наданню інформаційних послуг (отримання і надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів — сукупності даних, сформовану виробником для поширення в речовинній або нематеріальній формі) в глобальну людську діяльність;
 • Сформувати світової та внутрішньодержавний ринок інформаційних послуг;
 • Утворити всілякі бази даних ресурсів регіонів і держав, до яких можливий порівняно недорогий доступ;
 • Підвищити обґрунтованість і оперативність прийнятих рішень у фірмах, банках, біржах, промисловості, торгівлі та ін. за рахунок своєчасного використання необхідної інформації.

За існуючою класифікацією, інформаційні ресурси можуть бути державними і недержавними і як елемент складу майна, що перебувають у власності громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій і суспільних об’єднань.

Розділ 2. Види інформаційних ресурсів

В даний час існують наступні види інформаційних ресурсів:

1) Засоби масової інформації. До них відносяться різного роду новинні та семантичні сайти (або електронні версії ЗМІ). Їх відмінною рисою є високий рівень відвідуваності (наприклад, сайт НТВ, «Вести» тощо), швидка зміна інформації, наявність відеоряду на сайті.

2) Електронні бібліотеки. Електронна бібліотека — розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати і ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів через глобальні мережі передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді.

3) Електронні бази даних. У самому загальному сенсі база даних — це набір написів і файлів, спеціальним чином організованих. Один з типів баз даних — це документи, набрані за допомогою текстових редакторів і згруповані за темами. Інший тип — це файли електронних таблиць, які об’єднані в групи по характеру їх використання.

4) Сайти. Корпоративний сайт — це Інтернет-ресурс, присвячений якійсь організації, фірмі, підприємству. Як правило, він знайомить користувачів з фірмою, напрямками та видами її діяльності, що відображає різні довідкові матеріали: прайс-листи, умови поставок і оплати; рекламну інформацію: наявність сертифікатів якості, участь у виставках, публікації в пресі тощо; контактну інформацію.

На відміну від корпоративного сайту виділяють персональний та аматорський сайт, домашню сторінку. Вони відрізняються повнотою представленої інформації і професіоналізмом виконання.

Як правило, на сайті можна познайомитися з інформацією узкотематической спрямованості. Глибина її розкриття може бути різною: від суто ознайомчої, поверхневої до високопрофесійної, що висвітлює всі сторони діяльності. Визначає інформативність сайту його власник. На сайтах може бути представлена велика кількість гіперпосилань, які допомагають орієнтуватися в ньому.

5) Сервіси — це група сайтів, на яких можна скористатися різноманітними сервісними послугами: електронною поштовою скринькою, блогом (а також познайомитися з правилами його ведення), пошуком, різними каталогами, словниками, довідниками, прогнозом погоди, телепрограмою, курсами валют і т. д. Наприклад, Яндекс, Рамблер і т. п.

www1.ege.edu.ru/content/view/14/35/ .

Можна говорити також про поділ інформаційних ресурсів за іншими ознаками. А саме:

 • За цільовим призначенням
  • особисті,
  • корпоративні,
  • ЗМІ,
  • бізнес
  • освітні,
  • політика
  • установи та організації,
  • сервіси та послуги,
  • дошки оголошень,
  • культура,
  • чати,
  • сховища,
  • спорт
  • відпочинок,
  • зображення і фото,
  • розважальні портали
 • За способом подання
  • Web-сторінки
  • Бази даних
  • Файлові сервери
  • Телеконференції
 • За видом носія
  • тверда копія (книга, газета, рукопис і т.д.)
  • на машиночитаних носіях (кіно — фотоплівка, аудіо — і відеозапис, дані на вінчестері комп’ютера, дискеті, CD, флеш і т. д.)
  • на каналі зв’язку (TV, радіо)
 • За способом організації зберігання та використання
  • документи на традиційних носіях (книги, газети, журнали)
  • масив документів
  • фонд документів
  • архів
  • автоматизовані форми
 • За формою власності
  • загальноросійський національне надбання
  • державна власність
  • власність суб’єктів РФ (у тому числі муніципальна)
  • приватна (особиста, корпоративна) власність
 • За змістом
  • Тематична інформація
  • Наукові публікації
  • Рекламна інформація
  • Довідкова інформація
  • Новини
  • Вторинна (бібліографічна) інформація
 • За національно-територіальною ознакою.
 • Інформаційні ресурси діляться за мовною ознакою та географічній території.
  • За мовною ознакою. Основною мовою в мережі Інтернет є англійська, але практично всі основні мови світу, які представлені в Мережі. Деякі із сайтів підтримують декілька мов — на вибір користувача.
  • За географічною ознакою. Інформаційний ресурс в більшості випадків належить якій-небудь організації, розташованої та здійснює свою діяльність на певній території, підкоряється її законам. Інформація в деяких випадках може бути призначена для аудиторії, яка знаходиться переважно в межах регіону. Такі, наприклад, сайти оголошень. Навряд чи інформація про купівлю-продаж у Костромі цікава жителю Вологди. Доступ до цих ресурсів можливий з будь-якої точки, незалежно від місця знаходження користувача.

Глава 3. Пошук документів

Користувач звертається до інформаційних ресурсів для знаходження необхідної йому інформації. При цьому під пошуком мається на увазі отримання і виконання запитів користувачів. Ранжирування результатів пошуку, як правило, ґрунтується на ступені релевантності документа запиту. Однак можливе використання інших критеріїв (таких як новизна документа).

В залежності від пошукової системи в ній можуть бути передбачені наступні параметри пошуку:

 • Фактографический пошук. У фактографическом пошуку відшукується конкретна інформація, що має характер конкретних фактичних даних. Відповідно фактографический пошук передбачає виявлення самих фактів, даних, а не дані про ресурси, за допомогою яких цей пошук може бути здійснено. Приклад: «яке місто є столицею Австрії?» Забезпечення такої функціональності пошуковою системою передбачає обробку питання на природній мові, його переформулировку в стандартні запити для даної системи, знаходження документа, що містить потрібний фрагмент і витяг відповіді.
 • Уточнення запиту пошуку. У випадку, коли користувач недостатньо добре сформулював запит (пошукова система не знайшла релевантної інформації), його уточнення може значно підвищити якість пошуку. Одним з найбільш відомих підходів до уточнення запитів є їх розширення за рахунок додавання нових термів. Це розширення може здійснюватися як за допомогою, наприклад, на основі механізму зворотного зв’язку (кнопка «знайти схожі документи»), так і повністю автоматично, наприклад, шляхом аналізу локального контексту, допускається також використання логічних операторів. Наприклад, в Яндексі і схожих з ним інформаційних сервісах передбачена функція «Шукати в знайденому». Вона використовується в тому випадку, якщо на запит отримано велику кількість документів. При уточненні запиту (його конкретизації) будуть відфільтровані тільки ті з них, які будуть відповідати уточнення.
 • Пошук за категоріями. Пошук за категоріями є типовим прикладом звуження області пошуку для підвищення його якості. Найпоширенішим підходом є надання користувачеві складеної ієрархії проіндексованих системою документів, наприклад, за тематичною ознакою. Інші підходи ґрунтуються на розширення запиту користувача та фільтрації результатів пошуку згідно із бажаної категорії. Наприклад, в інформаційно — аналітичній базі даних ISI Emerging Markets пошук може здійснювати за такими категоріями: по розділу, за російським ЗМІ, з фінансових ринків, з макроекономіки.

www.cnshb.ru/.

 • Пошук по глибині архіву. Глибина архівування даних визначається періодом запису. Наприклад: БД ведеться з 1998 р.
 • Пошук за режимом доступу
  • відкрита інформація (без обмеження)
  • інформація обмеженого доступу
  • державна таємниця
  • конфіденційна і прирівняна до неї інформація
  • локальний
  • віддалений
 • www.inion.ru/

  Доступ за підпискою — доступ до бази даних надається на договірній основі. Ресурсом за передплатою — БД ВІНІТІ (Всесоюзний інститут науково-технічної інформації www.viniti.ru )

  Головне для користувача при зверненні до інформаційних ресурсів різного рівня — це можливість як можна швидше знайти необхідну йому інформацію. Для цього в пошукових системах застосовують індексування і нормалізацію документів. Під нормалізацією документа мається на увазі приведення його до вигляду, стандартного для даної системи. Застосовується з метою розпізнання його у системі документів.

  Індексування — пошук не безпосередньо за документами з наявних в базі даних, а інформації про них, розташованої в надлишковій індексного структурі. Для індексування текстів використовують кілька способів: інвертований файл (детальніше >> ). файл сигнатур (детальніше >> ). хешування (детальніше >> ). різні види дерев для багатовимірного індексування і т. п.

  Глава 4. Профільні ресурси для користувачів

  У цілому, для користувача інформаційно-бібліотечним центром Російської економічної академії можна запропонувати наступні інформаційні ресурси, розподілені:

  За географічною ознакою. Вітчизняні та зарубіжні інформаційні ресурси.

  Вітчизняні інформаційні ресурси. Серед них повнієте відображення інформації виділяють:

  Бібліографічні ресурси. До них відносяться Електронний каталог Російської державної бібліотеки (www.rsl.ru ), БД «Російська національна библиография»www.arbicon.ru/services/ .

  www.cnshb.ru/ .

  www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp. Університетська інформаційна система «Россия»www.cir.ru/index.jsp. eLibrary — Наукова електронна бібліотека (НЭБ) www.elibrary.ru та ін

  Сайти окремих компаній. «Питання экономики»www.vestnik.fa.ru/. видавничий дім «Фінанси і кредит»www.fin-izdat.ru/. сайт журналу «Маркетинг в Росії і за кордоном»www.cfin.ru/press/marketing/2002-2/index.shtml. сайт журналу «Менеджмент у Росії і за рубежом»www.cfin.ru/press/management/index.shtml і т. д.

  Офіційні видання. Довідково-правова система «Консультант-плюс»www.consultant.ru/. довідково-правова система «Гарант»www.garant.ru/. база даних по законодавству в різних областях діяльності «Кодекс»www.kodeks.ru/ .

  Довідкові видання БД «Рубрикон» www.rubricon.com .

  www.webofknowledge.com/ .

  Як видно з прикладів, один і той же інформаційний ресурс може визначатися за кількома ознаками. Наприклад, БД ВІНІТІ є російською (географічний ознака), бібліографічної, тематичної, передплатний.

  Велике значення для користувача має правильний вибір електронного ресурсу, який би максимально повно відповідав його інформаційним потребам. В інформаційному ресурсі необхідно враховувати його пошукові можливості. Однаковості у різних інформаційних ресурсів в пошукових системах немає. Тому потрібно навчитися грамотно складати свій інформаційний запит і розуміти, коли і яким логічним оператором (детальніше >> ) можна скористатися.

  При виборі електронного ресурсу користувачам Російської економічної академії ім. Р. В. Плеханова рекомендуємо ознайомитися з Каталогом інформаційних ресурсів, випущеними інформаційно-бібліотечним центром РЭА їм. Р. В. Плеханова. У ньому розкриваються змістовні ознаки наявних вітчизняних і зарубіжних інформаційних ресурсів, максимально повно відповідають інтересам користувачів академії. Позначені такі характеристики, як: тематика, доступ, глибина архіву, можливість пошуку.

  Глава 5. Методика роботи з інформаційними ресурсами

  Як правило, електронні бази даних володіють панеллю керуючих елементів для функцій, доступних в будь-який момент сеансу пошуку. Однак, в залежності від бази, в якій проводиться пошук, число функцій може змінюватися. Для полегшення пошуку використовуйте сервісну панель управління або вікно базового пошуку (Basic Search)ю у них зазвичай міститься підказка, що полегшує завдання параметрів пошуку.

  Функція «Режими пошуку» вводить обмеження по пошуковим ознаками (баз даних, термінам, хронологічним охопленням і т.п.). Наприклад, в ЭБСКО доступні 4 режими роботи:

  • Стандартний пошук (Standard Search)
  • Пошук по всім термінам (All Words)
  • Пошук точної фрази (Exact Phrase)
  • Пошук по будь-якому з введених термінів (Any Words) .

  Як ми вже відзначали вище, електронні ресурси дозволяють здійснювати пошук по їх вмісту з використанням логічних операторів. Логічні пошукові оператори — це AND, OR і NOT. Використання цих операторів дозволяє створити дуже розширений, або, навпаки, дуже конкретизований запит.

  • Оператор AND (і) об’єднує пошукові терміни таким чином, що кожен результат пошуку містить усі задані терміни. Наприклад, travel AND Europe призведе до вибору документів, що містять одночасно обидва терміна.
  • Оператор OR (або) поєднує пошукові терміни таким чином, що кожен результат пошуку містить, принаймні, один з заданих термінів. Наприклад, college OR university проведе підбір документів, що містять або college, або university.
  • Оператор NOT (немає) виключає терміни таким чином, що жоден з результатів не буде містити терміни, визначені в запиті після нього. Наприклад, запит television NOT cable призведе до результатів, які будуть містити термін television, але не cable.

  Завдання.

  Використовуючи логічні оператори, сформулюйте запит по темі своєї роботи англійською мовою.

  У випадку, коли користувач не може точно сформулювати запит, використовуються замінює символ (?) і символ усікання (*)

  Символи скорочення і заміни застосовуються для формування запиту слів з невідомими літерами, варіантами написання або різними закінченнями. Примітка: Замінює символ, також як і символ усічення не можна використовувати в якості першої літери пошукового терміну.

  • Заміна букви проводиться знаком запитання (?). Для застосування цього символу, введіть пошукові терміни і замініть кожну невідому букву знаком«?». Система зробить підбір результатів, що містять варіанти даного буквеного поєднання, замінюючи знак «?» буквою. Наприклад, надрукуйте ne?t для отримання всіх посилань, що містять слова neat, nest, або next. Однак, система не проводить пошук слова net, оскільки одна буква замінена символом«?».
  • Скорочено позначається зірочкою (*). Для застосування усікання, введіть основу пошукового терміна і замініть закінчення зірочкою«*». Система проведе пошук всіх можливих форм даного слова. Наприклад, надрукуйте comput* для пошуку слів computer

  Символ. або * можна використовувати в початковій, кінцевій або середньої частини слова, але не більше одного разу в одному слові. Ці знаки замінюють невизначену послідовність знаків у слові, шифрі, числі. Наприклад: по запросу ?механічний буде знайдено: механічний, біомеханічний, геомеханічний, микромеханический, котельно-механічний, електромеханічний; при пошуку за автором котів? — буде знайдено: Котів, Котова, Котовський з різними іменами і по батькові. При відсутності знаку. в кінці прізвища будуть знайдені тільки автори з прізвищем Котів .

  При пошуку за словом, що має варіанти написання, у том випадку, коли один варіант написання представлений великою кількістю букв, ніж інший можна використовувати символ » # » . При пошуку будуть знайдені всі записи з наявними варіантами слова. При цьому в знайденому слові на місці символу # може не виявитися жодного знаку. Наприклад, за запитом colo#r будуть знайдені записи зі словом color і зі словом colour ; а по запросу штут#гарт — Штуттгарт Штутгарт. Коли варіанти написання слова розрізняються однією буквою використовують символ. Наприклад, за запитом wom!n будуть знайдені записи, що містять слово woman і слово women. а по запросу конверт!р — конвертер конвертор. Цей символ зручно застосовувати, якщо Ви сумніваєтеся, яка буква стоїть на конкретному місці в пошуковому слові в потрібних записів.

  Наступні приклади демонструють різницю між функціями символів. #.

  • якщо при пошуку за автором задано пошукове слово пан?в. будуть знайдені автори Панаєв, Панайотов, Панічев, Панків, Панкратов, Панов і т. д.;
  • якщо задано слово пан#ев. то будуть знайдені Панаєв, Паниев, Панєв, Пантев. але не Панічев ;
  • якщо задано слово пан!в. Панов Панєв. але не Панків, Панкратов або Панаєв .

  Символ » % з наступним числом можна поставити між двома словами, щоб показати бажаний інтервал, усередині якого ці слова повинні зустрічатися в вихідному тексті, т.е. число в запиті означає, скільки слів (без союзів) між зазначеними словами може бути знайдений запис. Порядок слів при цьому не має значення. Наприклад, за запитом для пошуку по заглавиям психологія %1 сім’ї будуть знайдені записи, що містять заголовки: Психологія сім’ї; Психологія сучасної сім’ї; Психологія і психотерапія родини; Здоров’я всієї сім’ї: Психологія. Фізичне здоров’я. Виховання, але не будуть знайдені заголовка: Психологія виховного впливу сім’ї на дитину; Психологія і психотерапія шлюбу і сім’ї; Здоров’я всієї сім’ї: Фізичне здоров’я. Психологія. Виховання.

  Символ. з наступним числом можна поставити між двома словами. щоб показати бажаний інтервал, усередині якого ці слова повинні зустрічатися в вихідному тексті в порядку введення. тобто число в запиті означає, скільки слів (без союзів) між зазначеними словами може бути знайдений запис. При цьому слова в записи повинні стояти в тій же послідовності, як і у запиті. У цьому випадку за запитом для пошуку по заглавиям психологія !2 сім’ї будуть знайдені записи, що містять заголовки: Психологія сім’ї; Психологія сучасної сім’ї; Психологія і психотерапія родини; Психологія і психотерапія шлюбу і сім’ї, але не заголовка: Здоров’я всієї сім’ї: Психологія. Фізичне здоров’я. Виховання .

  Завдання.

  Використовуючи уточнюючий символ, сформулюйте пошуковий запит для знаходження інформації по темі «Бюджетування і управлінський облік» в електронному каталозі Російської державної бібліотеки (www.rsl.ru ) (Правильно: Бюджетир* і управ* облік)

  Завдання.

  Використовуючи текст символ, сформулюйте пошуковий запит в електронному каталозі Російської державної бібліотеки (www.rsl.ru авторів з прізвищем, похідною від Поляків (Правильно: Стать?ков)

  Завдання.

  Використовуючи різні символи, сформулюйте різні запити в електронному каталозі Російської державної бібліотеки (www.rsl.ru ) по темі «Клірингова компанія» .

  В зарубіжних інформаційних ресурсах передбачені функції пошуку

  • за елементами, які починаються з введених користувачем букв;
  • видання з одним або кількома словами з введеного користувачем запиту. Результати виводяться в порядку відповідності вашому пошуковому запиту.
  • видання з точним відповідністю заданій фразі.

  Користувачеві доступні різні пошукові вікна: наприклад Advanced with a Single Find Field (Розширений пошук тільки з рядком запиту); Advanced with a Single Find Field and Search builder (Розширений пошук рядка запиту і пошуковим конструктором) і Advanced with Guided Style Find Fields (Розширений пошук з управлінням полями).

  Save Options (Опції збереження) Передбачає збереження відібраних матеріалів.

  Наприклад, введіть слово Science в поле Browse For і натисніть Browse. Тепер якщо ви помітите видання Science and Society і Science Culture as і натиснете Add, ваш модифікований запит буде введений в полі запиту у вигляді: JN «Science & Society» OR JN «Science as Culture».

  Ви також могли б натиснути на Search і отримати результати з обох видань, або відредагувати ваш пошук в полі Find, додаючи до вашого пошуку «AND humanity». Дана операція призведе до іншого набору результатів.

  Ми розповіли про загальні правила користування різними інформаційними ресурсами. Оволодівши початковими знаннями з методики пошуку, формулювання і здійснення пошукового запиту не буде представляти надалі ніяких труднощів, а це означає, що ви завжди зможете знайти необхідну вам інформацію.

  Короткий опис статті: інтернет ресурси це

  Джерело: ІБЦ РЕУ ім. Р. В. Плеханова

  Також ви можете прочитати