Формування та використання фінансових ресурсів господарюючих суб

18.08.2015

Формування та використання фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів в умовах ринку

оцінка даної роботи

швидкий попередній перегляд

Мета даної курсової роботи –на основі дослідження теорії формування і використання фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів в сучасних умовах провести їх аналіз та розробити рекомендації щодо вдосконалення їх формування і використання.

В результаті дослідження вивчені теоретичні аспекти інвестиційної діяльності на підприємствах, проаналізовано інвестиційний проект, запропоновані заходи щодо вдосконалення інвестиційного проектування на підприємствах.

Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів. Вони для здійснення господарської діяльності, отримання продукції, доходів і накопичень використовують певні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти.

Фінансові ресурси спрямовуються на розвиток виробництва, утримання і розвиток об’єктів невиробничої сфери, споживання, а також можуть залишатися в резерві. Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток виробничо-торгового процесу, являють собою капітал в його грошовій формі.

Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їхнє ефективне використання, визначають хороше фінансове становище підприємства платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв’язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.

Короткий опис статті: фінансові ресурси Курсова (фінансове, оборотний, кошти, прибутку, джерела, виробництво, активи, підприємств, виробничий, дохід, капітал, аналіз, собівартість, фінансування, роки, власні, ТОВ, виручка, процес, ефективність, реалізація-діяльність, величини, резерви, основні, з). Формування та використання фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів в умовах ринку.? Фінанси.? скачати безкоштовно

Джерело: Формування та використання фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів в умовах ринку курсова з фінансів скачати безкоштовно фінан

Також ви можете прочитати