Енергозбереження, це… Що таке Енергозбереження?

03.04.2017

(Energy saving)

Енергозбереження — реалізація комплексу заходів щодо раціонального використання палива

Програма підвищення енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності, системи та технології енергозбереження, закон про заощадження енергії

Зміст

  • Енергозбереження — це, визначення
  • Основні напрямки енергозбереження в побуті
  • Технології та заходи з енергозбереження
  • Джерела до статті «Енергозбереження»

Енергозбереження — це, визначення

Енергозбереження — це реалізація комплексу організаційних, правових, виробничих, наукових, економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів. Крім того, в систему економії енергії включають заходи по залученню в господарський оборот поновлюваних джерел енергії.

Енергозбереження — це важливе державне завдання по збереженню природних ресурсів.

Енергозбереження — це обмеження споживання різних видів енергії, у тому числі введення квот на відпуск газу, тепла, електрики і т.п. з підвищенням тарифів на них, контролем засобів обліку витрати енергії.

Енергозбереження (Energy saving) — це

В Російській Федерації і інших країнах колишнього СРСР у даний час найбільш нагальним є побутове енергозбереження в побуті, а також енергозбереження у сфері ЖКГ. Перешкодою до його здійснення є стримування зростання тарифів для населення на окремі види ресурсів (електроенергія, газ), відсутність коштів у підприємств ЖКГ на реалізацію енергозберігаючих програм, низька частка розрахунків за індивідуальними приладами обліку та застосування нормативів, а також відсутність масової побутової культури економії енергії. Актуальним також є забезпечення економії енергії в АПК. Протягом тисячоліть основними видами використовуваної людиною енергії були хімічна енергія деревини, потенційна енергія води на греблях, кінетична енергія вітру і промениста енергія сонячного світла. Але в 19 ст. головними джерелами енергії стали викопні палива: кам’яне вугілля. нафту і Природний газ. У зв’язку з швидким зростанням споживання енергії виникли численні проблеми і постало питання про майбутніх джерелах енергії. Досягнуті успіхи у сфері економії енергії. Останнім часом ведуться пошуки більш чистих видів енергії, таких як сонячна, геотермальна, енергія вітру і енергія термоядерного синтезу. Споживання енергії завжди було прямо пов’язано зі станом економіки.

Енергозбереження, це… Що таке Енергозбереження?

Основні напрямки енергозбереження в побуті

1. Поведінкове енергозбереження.

Це вкорінення у людей звички до мінімізації використання енергії, коли вона їм не потрібна, що можна виразити звичним гаслом «Йдучи — гасіть світло». Необхідно усвідомлення людьми положення, що енергозбереження — економічно вигідно. Досягається це інформаційною підтримкою, методами пропаганди, навчанням зі шкільної лави енергозбереження.

тобто поведінкове енергозбереження передбачає забезпечення потреб при меншому споживанні енергоресурсів, і це в основному забезпечується без удосконалення технологій. Як показує досвід, поведінкове енергозбереження може складати до 10% від усього потенціалу економії енергії.

Енергозбереження (Energy saving) — це

2. Вдосконалення енергетичних установок споживачів.

В першу чергу, вдосконалення їх конструкцій. Важливо забезпечувати вітчизняних розробників та виробників обладнання інформацією про перспективи ринку енергозберігаючих технологій. Наприклад, після прийняття ФЗ «про економію енергії» 1996 р. очікувалося масове застосування теплолічильників, наслідком стала поява безлічі вітчизняних виробників приладів обліку теплової енергії. Планування майбутніх потреб надзвичайно важливо для розвитку бізнесу. Також необхідно підвищувати інформованість споживачів про нові технології (розробках).

3. Енергозбереження в будівлях і спорудах, поліпшення їх конструкцій.

Велика частина цих заходів актуальна в частині теплової енергії, а також в економії електрики. використовується для термічних цілей і на освітлення (не тільки більш ефективні лампочки, але і певні вимоги до приміщення, наприклад, аж до використання світлої або світловідбиваючої фарби).

Енергозбереження, це… Що таке Енергозбереження?

На всі ці три основні групи накладається система заходів як обмежувальних, так і стимулюючих. Одна з основних задач — зробити енергозбереження вигідним бізнесом як для організацій, які професійно займаються енергозбереженням, так і для інвесторів. З іншого боку, енергозбереження повинне бути перетворене для споживачів енергоресурсів в доступний спосіб зниження видатків. У ринковій економіці виробляють ті товари чи послуги, які готові купити, тому необхідно створити ринок економії енергії, через створення потреб в енергозберігаючих товари і послуги, а вони не забаряться з’явитися при наявності попиту. Потреба в конкретних технологіях, проведення певних заходів, необхідності зниження певних показників повинна з’явитися при відповідному тарифному регулюванні, екологічних обмеженнях, обмеження по використанню палива і т. д. При створенні системи потреб швидко з’являться енергосервісні компанії, що створюють свій бізнес у цій сфері, т.оскільки ця діяльність не вимагає значних фінансових вкладень, потрібніше досвід, знання економіки і технологій.

Енергозбереження (Energy saving) — це

Технології та заходи з енергозбереження

Нижче будуть запропоновані методики і заходи, впровадження яких дозволяє більш ефективно використовувати паливно-енергетичні ресурси і суттєво знизити грошові витрати :

1. Економія теплової енергії, електрики і води на виробництві, транспорті і при споживанні в побуті

2. Економія палива при виробництві електричної і теплової енергії енергії

3. Облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії

4. Енергетичні обстеження (енергоаудит), складання енергетичних паспортів

5. Вредрение поновлюваних джерел теплової та електричної енергії

6. Пропаганда эклогических видів транспорту, альтернативних джерел енергії.

Енергозбереження (Energy saving) — це

Короткий опис статті: енергетичні ресурси вікіпедія

Джерело: Енергозбереження — це… Що таке Енергозбереження?

Також ви можете прочитати