Динаміка, світова ціна, Велика Енциклопедія Нафти і Газу, стаття

21.09.2015

Велика Енциклопедія Нафти і Газу
Динаміка — світова ціна

Сторінка 1

Динаміка світових цін на імпортне обладнання не залежить від інфляції в Росії.

Коефіцієнт, що характеризує динаміку світових цін на нафту, застосовується до базової податкової ставки і розраховується виходячи з котирувань на нафту сорту Юралс. При цьому податкова ставка, розрахована з урахуванням даного коефіцієнта, що застосовується при оподаткуванні всієї нафти та газового конденсату із нафтогазоконденсатних родовищ, здобутих на території Російської Федерації і ( або) на територіях, що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації. При обчисленні податку не приймається до уваги наступне використання нафти і газового конденсату з нафтогазоконденсатних родовищ: на переробку, на власні потреби, на реалізацію на внутрішньому або зовнішньому ринку.

Рівень, співвідношення і динаміка світових цін визначаються рядом специфічних факторів.

Крім того, у надбавку закладається майбутня динаміка світових цін. Таким чином, встановлюється можливий рівень цін на момент виконання контракту, що і є кінцевою метою прогнозування.

Для сучасного світового ринку характерний розрив у динаміці світових цін на вироби видобувних та обробних галузей господарства. Зниження реальних цін На сировину пояснюється рядом причин.

При цьому зазначена податкова ставка застосовується з коефіцієнтом Кц, що характеризує динаміку світових цін на нафту.

Таким чином, величезне значення для сталого розвитку нафтової промисловості Росії має передбачувана динаміка світових цін на нафту і нафтопродукти, що передбачає побудова регресійних моделей з урахуванням розглянутих у статті факторів. При цьому необхідно пам’ятати, що, незважаючи на всі прогнози, що ціна на нафту залишається найбільш волатильною, найменш передбачуваною в своїй поведінці і залежить не тільки від класичних фундаментальних, але і від політичних факторів.

Що стосується цін на нафту, то в перспективі намічається слабоповышательная тенденція динаміки світової ціни ; можливі коливання в окремі роки.

При цьому передбачається коригування податкової ставки по нафті із застосуванням коефіцієнта, що характеризує динаміку світових цін на нафту ( середній за податковий період рівень цін сорти нафти Юралс в доларах США за барель), що дозволить забезпечити гнучкість оподаткування у випадку різкої зміни кон’юнктури світового ринку.

певною мірою критерієм порівняльної оцінки дефіциту трубного металу і паливних ресурсів може слугувати динаміка світових цін на труби і природний газ. Ці ціни на газ ростуть інтенсивніше, ніж ціни на трубний метал. Зроблений висновок має, на наш погляд, важливе значення для визначення технічної політики вибору оптимальної продуктивності газопроводів і оптимального кроку між КС.

Попит при незв’язаних цінах.

Факторний аналіз залежності обсягу продажів на внутрішньому ринку отцен зовнішнього та світового ринків показав, що динаміка світової ціни на синтетичний каучук надавала навіть більший вплив на зміну обсягу продажів на внутрішньому ринку порівняно зі зміною власне ціни внутрішнього ринку. Таким чином, в умовах недосконалої конкуренції на внутрішньому ринку конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку призводить до підвищення Цін внутрішнього ринку.

У розвинених країнах тривав інтенсивний ріст продуктивності праці в галузі, що пов’язано зі збереженням знижувальної тенденції в динаміці світових цін на кам’яне вугілля, лібералізації ринків електроенергії та посиленням конкуренції з боку виробників природного газу.

Курс ( офіційний) до долара США з вересня 1982 р. щодня встановлюється центральним банком у вигляді коливного курсу з урахуванням динаміки внутрішніх і світових цін ; у травні 1987 р. — 215 12 чилійського песо за 1 дол.

США за барель коефіцієнт, що характеризує динаміку світових цін на нафту, приймається рівним нулю. У цьому випадку податкова ставка також приймається рівною нулю.

Сторінки: 1 2

. © Copyright 2008 — 2014 by Знання

Короткий опис статті: динаміка цін на нафту Велика Енциклопедія Нафти Газу Динаміка — світова ціна Сторінка 1 Динаміка світових цін на імпортне обладнання не залежить від інфляції в Росії. Коефіцієнт, що характеризує динаміку динаміка цін на нафту

Джерело: Динаміка — світова ціна — Велика Енциклопедія Нафти і Газу, стаття

Також ви можете прочитати