Ділова мережа, Спеціалізований федеральний інформаційний ресурс

03.04.2017

Ділова мережа — Спеціалізований федеральний інформаційний ресурс

Спеціалізований федеральний інформаційний ресурс

EPN, партнерська програма AliExpress та інших найбільших інтернет-магазинів

З 1 січня 2013 року набула чинності вимога публікувати відомості про факти діяльності юридичних осіб в спеціалізованому федеральному інформаційному ресурсі.

Ці вимоги визначені у Федеральному законі від 18 липня 2011 року №228-ФЗ «ПРО внесенні змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині перегляду способів захисту прав кредиторів у разі зменшення статутного капіталу, зміни вимог до господарським товариствам у разі невідповідності статутного капіталу вартості чистих активів», який доповнює Федеральний закон від 8 серпня 2001 року № 129-ФЗ «ПРО державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» даними вимогами.

У відповідності з змінами, а саме ст. 7.1 Федерального закону № 129-ФЗ, в Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб (ЕФРС) необхідно вносити відомості:

— що підлягають опублікуванню відповідно до законодавством РФ про державної реєстрації юридичних осіб, а саме описувані абз. 2 п. 1 ст. 60 ЦК РФ, п. 2 ст. 13.1 Федерального закону № 129-ФЗ (щодо відомостей про реорганізації юридичних осіб) та п. 1 ст. 63 ЦК РФ (щодо відомостей про ліквідацію юридичної особи)

— передбачені п. 7 ст. 7.1 Федерального закону № 129-ФЗ, а саме:

а) запис про створення юридичної особи (у тому числі про створення юридичної особи шляхом реорганізації)

б) запис про те, що юридична особа перебуває у процесі реорганізації

в) запис про те, що юридична особа перебуває у процесі ліквідації

г) рішення уповноваженого федерального органу виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, про майбутнє виключення юридичної особи з єдиного державного реєстру юридичних осіб

д) запис про виключення юридичної особи з єдиного державного реєстру юридичних осіб або про ліквідацію юридичної особи

е) запис про припинення унітарного підприємства, майновий комплекс якого продано в порядку приватизації або внесене в якості внеску в статутний капітал відкритого акціонерного товариства

ж) запис про зменшення або збільшення статутного капіталу

з) запис про призначення або припинення повноважень одноосібного виконавчого органу юридичної особи

і) запис про зміну адреси (місцезнаходження) юридичної особи

до) відомості про вартість чистих активів юридичної особи, що є АТ, на останню звітну дату

л) відомості про вартість чистих активів юридичної особи, що є ТОВ, а у випадках, передбачених Федеральним законом від 08.08.1998 року N 14-ФЗ «Про ТОВ» (Закон чітко не визначає, в яких випадках ТОВ публікує зазначені відомості. На нашу думку, обов’язок вносити відомості про вартість чистих активів стосується тільки таких ТОВ, які публічно розміщують облігації та інші емісійні цінні папери (п. 2 ст. 49 ФЗ «Про ТОВ»))

м) відомості про отримання ліцензії, призупинення, поновлення дії ліцензії, переоформлення ліцензії, про анулювання ліцензії або про припинення з інших підстав дії ліцензії на здійснення конкретного виду діяльності

н) відомості про винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження

о) відомості, внесення яких передбачено іншими федеральними законами

п) інші відомості, які юридична особа вносить на свій розсуд, за винятком відомостей, доступ до яких обмежений у відповідності з законодавством Російської Федерації.

ЕФРС являє собою федеральний інформаційний ресурс і формується шляхом внесення до нього відповідних відомостей. Відомості, що містяться в ЕФРС, підлягають розміщенню в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет». Зазначені відомості є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей, доступ до яких обмежений відповідно до законодавства РФ.

Формування та ведення ЕФРС здійснюється в електронній формі оператором реєстру — юридичною особою, який повинен бути зареєстрований на території РФ, володіти технічними засобами, що дозволяють забезпечувати формування і ведення реєстру в електронній формі, і повинен бути відібраний для здійснення цих функцій у порядку та згідно з критеріями, встановленими уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої влади.

Оператор даного реєстру поки не встановлено. До визначення оператора ЕФРС функції оператора реєстру здійснюються оператором Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство (п. 4 ст. 6 Федерального закону №228-ФЗ від 18.07.2011 р.), яким на даний момент є ЗАТ «Інтерфакс».

у ЕФРС вносяться у такі строки:

  • за розміщення податковим органом — протягом 5 днів після внесення відомостей в ЕГРЮЛ;
  • при розміщенні відомостей юридичною особою — протягом 3 робочих днів з дати виникнення відповідного факту.

відповідно До п. 5 ст. 7.1, усі внесені в ЕФРС відомості повинні підписуватися електронним підписом. Відповідальність за достовірність і коректність внесених відомостей у ЕФРС несе особа, яка внесла відповідні відомості до цього реєстру.

Автор: Кутенкова Наталія Семенівна, податковий консультант, радник податкової служби РФ 1 рангу.

Телефон: 8-908-445-0150

E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Короткий опис статті: федеральний інформаційний ресурс З 1 січня 2013 року набула чинності вимога публікувати відомості про факти діяльності юридичних осіб в спеціалізованому федеральному інформаційному ресурсі.

Джерело:

Ділова мережа — Спеціалізований федеральний інформаційний ресурс

Також ви можете прочитати