Бізнес, поняття, субєкти і форми організації бізнесу

03.04.2017

Поняття бізнесу

Бізнес — це відносини між учасниками ринку з приводу їх спільної діяльності, націленої на отримання прибутку (або інших форм доходу) від використання капіталу.

Бізнес ініціативна економічна діяльність, здійснювана за рахунок власних чи позикових засобів на свій ризик і під свою відповідальність, що ставить головними цілями одержання прибутку і розвиток власної справи.

Для бізнесу як капіталістичного відносини характерно:

 • наявність початкового капіталу, що вкладається в ту чи іншу справу;
 • цілеспрямований характер вкладення початкового капіталу — отримання прибутку (доходу) на вкладений капітал;
 • встановлення певних відносин з іншими учасниками ринку з приводу використання капіталу (як первинного, так і подальшого).

Економічні відносини, в які вступають окремі особи, займаючись бізнесом, настільки складні і багатогранні, що не дозволяють чітко визначити межі цієї діяльності. Тому підприємницька діяльність визначається як правове поняття.

Бізнес — це завжди юридично оформлений вид людської діяльності, який може здійснюватись лише в межах однієї зі встановлених законом форм господарювання.

Структура та суб’єкти бізнесу

Суб’єктами бізнесу (бізнесменами) можуть бути вільні в своїх діях на ринку одноосібні власники капіталу — фізичні особи, а також власники і власники підприємств, які виступають як юридичні особи.

В країнах з ринковою економікою сотні тисяч людей, одноосібно або групами, ризикуючи власним капіталом, щорічно відкривають нові підприємства.

Часто неправомірно змішують поняття «бізнес» з поняттями «підприємництво» і «комерція».

Бізнес — це будь-який вид діяльності в сфері суспільного виробництва, що приносить дохід або інші особисті вигоди. Але економічну діяльність можна здійснювати в сфері матеріального і нематеріального виробництва. Тому правильніше бізнес підрозділяти на підприємництво (господарську діяльність у сфері матеріального виробництва) і комерцію (господарську діяльність у нематеріальній сфері). Результатом підприємницької діяльності є матеріальні блага (товари), а комерційної — нематеріальні блага (послуги).

Бізнес може здійснюватися в трьох основних формах:

 • індивідуального або приватного підприємництва;
 • партнерства;
 • корпорації (акціонерного товариства).

Індивідуальним підприємництвом називається бізнес, власником якого є одна особа. Власник індивідуального бізнесу одночасно виконує функції менеджера. Це найбільш поширена форма бізнесу, характерна для дрібних магазинів, підприємств сфери послуг, ферм, професійної діяльності юристів, лікарів і т. п.

Партнерством називається бізнес, яким володіють дві і більше особи. Переваги партнерства у тому, що його легко організувати, об’єднання партнерів дозволяє залучити додаткові кошти і нові ідеї. До недоліків відносяться:

 • обмеженість фінансових ресурсів;
 • неоднозначне розуміння цілей діяльності партнерства його учасниками;
 • складності визначення частки кожного учасника в прибутках та збитках товариства, в розділі придбаного майна разом.

Корпорацією називається сукупність осіб, об’єднаних для спільної підприємницької діяльності як одна юридична особа. Право на власність корпорації поділено на частини за акціями. Тому власники корпорацій називаються держателями акцій, а саму корпорацію — акціонерним товариством. Власники корпорацій несуть обмежену відповідальність за боргами корпорації, обумовлену їх вкладами в акції.

До переваг корпорацій відносять:

 • необмежені можливості залучення грошового капіталу через продаж акцій та облігацій;
 • поділ прав акціонерів на майнові та особисті.

До недоліків корпоративної форми організації бізнесу відносяться:

 • подвійне оподаткування тієї частини доходу корпорації, яка виплачується у вигляді дивідендів власникам акцій: перший раз як частину прибутку корпорації, а другий раз як частина особистого доходу власника акцій;
 • сприятливі можливості для економічних злочинів. Можливий випуск і продаж акцій, не мають ніякої реальної вартості;
 • поділ функцій власності та контролю. У корпораціях, акції яких розпорошені серед численних власників, відривається функція контролю від функції власності. Власники акцій зацікавлені в максимальних дивіденди, а менеджери намагаються їх зменшити, щоб пустити гроші в обіг.

Існують і інші недоліки корпорацій, але їх переваги переважають над недоліками.

Короткий опис статті: бізнес — відносини між учасниками ринку, націлені на отримання прибутку від використання капіталу.

Джерело: Бізнес — поняття, суб’єкти і форми організації бізнесу

Також ви можете прочитати