Бібліографічне посилання загальні вимоги та правила складання (5), Документ

03.04.2017

Бібліографічне посилання загальні вимоги та правила складання

З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І МЕТРОЛОГІЇ

бібліотечної та видавничої справи

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ

Загальні вимоги та правила складання

Видання офіційне

Москва

Стандартинформ

2008

Передмова

Цілі та принципи стандартизації Російської Федерації встановлено Федеральним законом від 27 грудня 2002 року № 184-ФЗ «ПРО технічному регулюванні», а правила застосування національних стандартів Російської Федерації – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизація в Російській Федерації. Загальні положення»

Відомості про стандарт

1 РОЗРОБЛЕНИЙ Федеральним державною установою «Російська книжкова палата» Федерального агентства по друку і масовим комунікаціям

2 ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 191 «Науково-технічна інформація, бібліотечна та видавнича справа»

3 Цей стандарт розроблено з урахуванням основних нормативних положень міжнародного стандарту ІСО 690:1987 «Документація. Біб-лиографические посилання. Зміст, форма і структура» (ISO 690:1987 Information and documentation – Bibliographic references – Content, form and structure ) і міжнародного стандарту ISO 690-2:1997 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Частина 2. Електронні документи та їх частини» (ISO 690-2:1997«Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof»).

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 28 квітня 2008 р. № 95-ст

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Інформація про зміни до цього стандарту публікується щорічно в видаваному інформаційному покажчику «Національні стандарти», а текст змін і поправок – щомісячно видаються інформаційних покажчиках «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення опубліковано у щомісяця видаваному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення і тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування – на офіційному сайті національного органу Російської Федерації по стандартизації в мережі Інтернет.

Короткий опис статті: посилання

Джерело: Бібліографічне посилання загальні вимоги та правила складання (5) — Документ — стор. 1

Також ви можете прочитати