А. В. Стребкова теорія та історія політичних інститутів навчальний

04.07.2015

А. В. Стребкова теорія та історія політичних інститутів навчальний посібник

А. В. Макарин, А. В. Стребкова

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

ПОЛІТИЧНИХ

ІНСТИТУТІВ

.ua/

Навчальний посібник

Автори: Ачкасов В. О. д-р політ. наук, проф. зав.. каф. міжнародних політичних процесів факультету філософії і політології Спбду (гол. 2, 15); Газімагомед Р. Р. д-р політ. наук, проф. каф. конфліктології факультету філософії і політології Спбду (гол. 10, 17); Данилов А. В. канд. політ.наук, ст. викл. каф. політичних інститутів і прикладних політичних досліджень факультету філософії і політології Спбду (гол. 16); Лагутін О. В. канд. політ. наук, доц. каф. політичних інститутів і прикладних політичних досліджень факультету філософії і політології Спбду (гол. 11); Макарин А. В. д-р социол. наук, проф. каф. політичних інститутів і прикладних політичних досліджень факультету філософії і політології Спбду (гол. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14); Сафонова О. Д. канд. політ. наук, ст. викл. каф. політичних інститутів і прикладних політичних досліджень факультету філософії і політології Спбду (гол. 3, 10); Стребков А. І. д-р політ. наук, проф. зав.. каф. конфліктології факультету філософії і політології Спбду (введ. гол. 17).

Рецензенти:

доктор філософських наук, професор Р. П. Артемов,

доктор філософських наук, професор Ю. В. Косів,

доктор політичних наук, професор О. В. Попова

Друкується за ухвалою

Редакційно-видавничої ради факультету філософії та політології

С.-Петербурзького державного університету

У навчальному посібнику викладені основні проблеми теорії та історії політичних інститутів. У роботі аналізується політичні інститути, політична система суспільства, принципи взаємодії та взаємозв’язку її елементів, інститути держави, їх структура, моделі формування та правові основи їх діяльності, місце інститутів участі в цьому процесі в історичному вимірі. При підготовці навчального посібника використано класичні та сучасні дослідження, матеріали й теоретичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі політичної науки. Видання відповідає вимогам державного освітнього стандарту базової і регіональної програми з дисципліни «політологія».

Для студентів, які навчаються за спеціальністю та напрямом «політологія» та «конфліктологія» та всіх, хто цікавиться теорією та історією політичних інститутів.

Короткий опис статті: ресурси політичної влади Автори: Ачкасов В. О. д-р політ. наук, професор, зав. каф. міжнародних політичних процесів факультету філософії і політології Спбду (гол. 2, 15); Газімагомед Р. влади, інститутів, політичних, голова, інститут, соціальних, Навчальний посібник

Джерело: А. В. Стребкова теорія та історія політичних інститутів навчальний посібник — Навчальний посібник — стор. 1

Також ви можете прочитати