4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Шпаргалка по інформаційному

04.08.2015

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Інформаційні ресурси за видом інформації:

• правова інформація;

• науково-технічна інформація;

• політична інформація;

• фінансово-економічна інформація;

• статистична інформація;

• інформація про стандарти і регламенти, метрологічна інформація;

• соціальна інформація; політична інформація;

• інформація про охорону здоров’я;

• інформація про надзвичайних ситуаціях;

• інформація іншого виду. Інформаційні ресурси за способом доступу:

• відкрита інформація (без обмеження);

• інформація обмеженого доступу:

– державна таємниця;

– конфіденційна інформація;

– комерційна таємниця;

– професійна таємниця;

– службова таємниця;

– персональні дані, особиста (персональна) таємниця.

Інформаційні ресурси по виду носія: на папері; на машиночитаних носіях; у вигляді зображення на екрані ЕОМ; в пам’яті ЕОМ; в каналі зв’язку; на інших видах носіїв.

Інформаційні ресурси за способом формування і поширення: стаціонарні; пересувні.

Інформаційні ресурси за способом організації зберігання та використання:1) традиційні форми – масив документів; фонд документів; архів; 2)автоматизовані форми – Інтернет; банк даних; автоматизована інформаційна система (мережа); база знань.

Інформаційні ресурси за формою власності:

• загальноросійський національне надбання;

• державна власність;

• федеральна власність;

• власність суб’єктів РФ;

• спільна (федеральна і суб’єктів Федерації);

• муніципальна власність:

• приватна власність;

• колективна власність.

Інформаційні продукти та інформаційні послуги також поділяються на види.

Інформаційні продукти: документи, дані; добірки документів, даних; довідки, аналітичні довідки; бази даних, банки даних; інші види інформаційних продуктів.

Інформаційні послуги:

• послуги з інформаційного обслуговування: пошук інформації; обробка інформації; видача даних (документів); — зберігання інформації;

• послуги по користуванню Інтернетом, АІС, БД, їх мережами: консультаційні послуги; послуги з передачі інформації; послуги з доступу до Інтернет; послуги по користуванню електронною поштою і формування особистих сайтів.

Повинні захищатися: інформаційні ресурси на всіх видах носіїв, у тому числі що містять інформацію обмеженого доступу; інформаційні системи і їх мережі; інформаційні технології та засоби їх забезпечення; машинні носії з інформацією, наприклад засобами електронного цифрового підпису, криптографії; бази даних (знань) у складі автоматизованих інформаційних систем та їх мереж; програмні засоби у складі електронних обчислювальних машин (ЕОМ), їх мереж.

Особлива увага звертається на формування і використання державних інформаційних ресурсів в частині, що стосується забезпечення повноти та своєчасності їх формування та актуалізації. Основна мета – максимально повне і відкрите надання інформації з цих ресурсів користувачам і насамперед громадянам у порядку реалізації основного конституційного права на пошук і отримання інформації.

Короткий опис статті: класифікація ресурсів

Джерело: 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ / Шпаргалка з інформаційного права

Також ви можете прочитати