4. Фактори виробництва та їх класифікація: Фактори виробництва

23.08.2015

4. Фактори виробництва та їх класифікація

Фактори виробництва — ресурси, які необхідно затратити, щоб зробити товар. Такими факторами виробництва є праця і технологія (людські ресурси), земля та капітал (майнові ресурси). Прийняті наступні визначення факторів виробництва:

• праця — фізична та розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату;

• технологія — наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності;

• земля — усе, що надала природа в розпорядження людини для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін);

• капітал — накопичений запас засобів у продуктивній, грошовій і товарній формах, необхідних для створення матеріальних благ.

Кожен із факторів виробництва має ціну. Ціною праці є заробітна плата, технології — ліцензійний або патентний платіж, землі — земельна рента, капіталу — банківський відсоток. Ціна фактора виробництва відображає баланс попиту і пропозиції на нього як в рамках окремої держави, так і у взаємовідношеннях держав одна з одною. Оскільки держави сучасного світу різною мірою наділені окремими факторами виробництва, то ціни на них будуть різні.

Не вимагає особливого доказу положення про те, що ціна землі в Росії буде відносно низькою, а в Голландії — відносно високою, ціна праці в Китаї — відносно низькою, а в Німеччині — відносно високою, ціна капіталу в США — відносно низькою, а в Польщі — відносно високою, ціна технології в Японії — відносно низькою, а на Тайвані — відносно високою.

Якщо уявити собі, що фактори виробництва, використовувані для створення конкретного товару, розташовуються як у своїй країні, так і за кордоном, то найпростіша схема економіки буде виглядати наступним чином (рис. 1.2). Юридичні особи (підприємства, бізнес) виробляють товар і продають його фізичним особам (людям, домашнім господарствам). Люди оплачують їх підприємствам товари і несуть витрати. У той же час люди продають підприємствам наявні у них фактори виробництва — працю, землю, капітал, технологію, які сплачуються підприємствами і утворюють доход продавців цих факторів. Така примітивна схема національної економіки, не враховує багато найважливіші параметри, такі як економічна роль держави і взаємодія національної ЕКОНОМІКИ із зовнішнім світом. Якщо ЦЕЙ останній аспект взяти ДО уваги, то в схему треба додати ще кілька дуже суттєвих зворотних зв’язків, і найпростіша схема економіки, що включає міжнародний елемент, буде наступною.

З одного боку, підприємства можуть продати свою продукцію не тільки всередині країни, але і за кордон, за що отримають оплату від іноземного покупця. У той же час підприємець може найняти іноземних робітників, орендувати землю за кордоном і спорудити підприємство там. В цьому випадку йому доведеться платити за використання іноземних факторів виробництва. З іншого боку, люди мають вибір, де купувати товар: всередині країни або за кордоном, імпортуючи його і несучи витрати на імпорт. Але в той же час вони можуть продати належні їм фактори виробництва за кордон — здати землю в оренду іноземцю, влаштуватися працювати за кордоном або допустити іноземні інвестиції у своє підприємство і отримувати від цього доходи. Дана схема, справедлива практично для кожної держави світу, наочно підтверджує, що сучасна економіка є за суттю є міжнародною і базується на поділі факторів виробництва між країнами

Короткий опис статті: ресурси та фактори виробництва 4. Фактори виробництва та їх класифікація: Фактори виробництва — ресурси, які необхідно затратити, щоб зробити товар. Такими факторами виробництва є праця і технологія (людські ресурси), земля та капітал (майнові ресурси). Прийняті наступні визначення факторів… — — 4. Фактори виробництва та їх класифікація: Фактори виробництва — ресурси, які необхідно затратити, щоб

Джерело: 4. Фактори виробництва та їх класифікація: Фактори виробництва — ресурси, які необхідно затратити, щоб

Також ви можете прочитати