3.1. Поняття «природних ресурсів.. Основні види ресурсів , Екологія

04.07.2015

Екологія і природокористування

Будь-яка частина нашого природного середовища, як-то: грунт, вода, відкриті пасовища, ліси, дикі тварини, мінерали, які людина може використовувати для поліпшення свого добробуту, може бути визначена як природний ресурс.

Класифікації природних ресурсів і факторів впливу на навколишнє середовище — основних елементів еколого-економі-чних систем — придбали особливий інтерес у зв’язку з організацією екологічного планування і прогнозування, розробкою відповідних еколого-економічних моделей. У зв’язку з цим слід визначити, якою мірою існуючі класифікації можуть бути використані для потреб планування й предпланового обгрунтування.

Перш за все звернемося до поняття «природні ресурси», з’ясуємо, чим же воно відрізняється від іншого поширеного терміна — «природні умови».

Природні (природні) ресурси — це природні тіла і речовини (або їх сукупності), а також види енергії, які на конкретному етапі розвитку продуктивних сил використовуються або можуть бути технічно використані для ефективного задоволення різноманітних потреб людського суспільства.

З цього визначення витікає і поняття окремих видів природних ресурсів, наприклад, водних. Водні ресурси визначаються як види природних ресурсів, які можна використати в даний час або в осяжній перспективі. Зараз використовуються переважно прісні води суші, але вже діють установки для визначення морських вод. Води ж світового океану і льодовиків — це ресурси майбутнього.

Короткий опис статті: види ресурсів 3.1. Поняття «природних ресурсів». Основні види ресурсів — Екологія і природокористування 3.1. Поняття «природних ресурсів». Основні види ресурсів — Екологія і природокористування підручники наука знання іспит курсова диплом реферат

Джерело: 3.1. Поняття «природних ресурсів». Основні види ресурсів — Екологія і природокористування

Також ви можете прочитати