28

10.09.2015

28. Інформаційні ресурси: поняття і класифікація. Інформаційна інфраструктура суспільства. Засоби і технології роботи в глобальних мережах.

Ресурси – запаси, джерела чого-небудь.

В інформаційному суспільстві акцент уваги й значущості зміщується з традиційних видів ресурсів (матеріальні, природні, трудові, фінансові, енергетичні і т. д.) на інформаційний ресурс, який, хоча і завжди існував, не розглядалося ні економічна, ні як інша категорія; ніхто спеціально про нього не говорив і тим більше не вводив ніяких визначень.

Одним з ключових понять при інформатизації суспільства стало поняття «інформаційний ресурс», тлумачення і обговорення якого велося з того моменту, коли почали говорити про перехід до інформаційного суспільства. Цьому питанню присвячено досить багато публікацій, в яких відбилися різні думки і визначення, і різні наукові школи, які розглядають ці поняття.

З прийняттям Федерального закону «Про інформації, інформатизації і захист інформації» велика частина невизначеності була знята.

Інформаційні ресурси – окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах).

Первинно ця інформація відображає специфіку її джерела, галузі або сфери створення, виникнення. Інформація, що утворюється самостійно в природних умовах, наприклад, кількість кілець на спилі дерева, що свідчать про його віці), або інформація про кількісні та якісні характеристики різних соціальних процесів утворюють клас «знятої інформації». Сконцентрований за цією ознакою інформаційний ресурс можна характеризувати як природний. виробничий, соціально-економічний. Наприклад, інформація про чисельність населення.

Інший клас інформаційного ресурсу складають відомості, дані, одержувані штучно в процесі науково-дослідної діяльності будь-якої творчої роботи, яка базується на обробці вже наявною інформацією за спеціальними параметрами та моделей ( v атематическая обробка, логічна і т.д.)/ Сюди ж відносяться і об’єкти, створювані в області авторського творчості в галузі літератури, мистецтва. Це інформація, створювана в результаті інтелектуальної діяльності людини. При цьому створюється не тільки вторинна інформація, що виникає на основі переробки вже наявної інформації, але й нова, відкриває те, чого досі людство не знало Мова йде, наприклад, про відкриття, про прогнози в різних соціальних і природних процесах.

Розвиток світових інформаційних ресурсів дозволив:

— Перетворити діяльність по наданню інформаційних послуг (отримання і надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів – сукупності даних, сформовану виробником для поширення в речовинній або нематеріальній формі) в глобальну людську діяльність;

— Сформувати світової та внутрішньодержавний ринок інформаційних послуг;

— Утворити всілякі бази даних ресурсів регіонів і держав, до яких можливий порівняно недорогий доступ;

— Підвищити обґрунтованість і оперативність прийнятих рішень у фірмах, банках, біржах, промисловості, торгівлі та ін. за рахунок своєчасного використання необхідної інформації.

Класифікація інформаційних ресурсів

Короткий опис статті: інформаційні ресурси суспільства

Джерело: 28

Також ви можете прочитати